Detail publikace

Metoda akustické emise v hodnocení kvality odporového bodového svařování

NOHÁL, L. MAZAL, P. TOPOLÁŘ, L. PAZDERA, L.

Originální název

Metoda akustické emise v hodnocení kvality odporového bodového svařování

Český název

Metoda akustické emise v hodnocení kvality odporového bodového svařování

Anglický název

Acoustic Emission Testing in Quality Control of Resistance Spot Welding

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Cílem monitorování výrobních procesů je zaručit maximální kvalitu vyráběných produktů. Při řízení těchto procesů, jako je například bodové odporové svařování, je třeba zajistit zpětnou vazbu. Pro monitorování a řízení těchto procesů proto nachází uplatnění metoda akustické emise, jejíž parametry reagují na změny v charakteristických fázích svařovacího procesu a mohou predikovat vlastnosti svaru. Tento článek shrnuje dosavadní poznatky publikované různými autory a prezentuje poslední výsledky experimentů provedené na Ústavu konstruování Vysokého učení technického v Brně.

Český abstrakt

Cílem monitorování výrobních procesů je zaručit maximální kvalitu vyráběných produktů. Při řízení těchto procesů, jako je například bodové odporové svařování, je třeba zajistit zpětnou vazbu. Pro monitorování a řízení těchto procesů proto nachází uplatnění metoda akustické emise, jejíž parametry reagují na změny v charakteristických fázích svařovacího procesu a mohou predikovat vlastnosti svaru. Tento článek shrnuje dosavadní poznatky publikované různými autory a prezentuje poslední výsledky experimentů provedené na Ústavu konstruování Vysokého učení technického v Brně.

Anglický abstrakt

The goal of manufacturing process monitoring is to ensure the highest quality of manufactured products. During the control and monitoring of these processes, such as spot resistance welding, it is necessary to provide the feedback control. The acoustic emission method is suitable for a monitoring and feedback control of these processes; the acoustic emission parameters respond to changes in characteristic phases of the welding process and can predict the properties of the weld. This article summarizes the current knowledge published by various authors and presents the latest results of the experiments carried out at the Institute of Machine and Industrial Design of Brno University of Technology.

Klíčová slova

odporové bodové svařování, akustická emise, hodnocení kvality svarů

Rok RIV

2012

Vydáno

30.10.2012

Nakladatel

VUT v Brně; ČNDT

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-4609-0

Kniha

NDE for Safety / Defektoskopie 2012, 42. mezinárodní konference - sborník příspěvků

Edice

2012

Číslo edice

první

Strany od

319

Strany do

324

Strany počet

6

BibTex


@inproceedings{BUT94998,
 author="Libor {Nohál} and Pavel {Mazal} and Libor {Topolář} and Luboš {Pazdera}",
 title="Metoda akustické emise v hodnocení kvality odporového bodového svařování",
 annote="Cílem monitorování výrobních procesů je zaručit maximální kvalitu vyráběných produktů. Při řízení těchto procesů, jako je například bodové odporové svařování, je třeba zajistit zpětnou vazbu. Pro monitorování a řízení těchto procesů proto nachází uplatnění metoda akustické emise, jejíž parametry reagují na změny v charakteristických fázích svařovacího procesu a mohou predikovat vlastnosti svaru. Tento článek shrnuje dosavadní poznatky publikované různými autory a prezentuje poslední výsledky experimentů provedené na Ústavu konstruování Vysokého učení technického v Brně.",
 address="VUT v Brně; ČNDT",
 booktitle="NDE for Safety / Defektoskopie 2012, 42. mezinárodní konference - sborník příspěvků",
 chapter="94998",
 edition="2012",
 howpublished="print",
 institution="VUT v Brně; ČNDT",
 year="2012",
 month="october",
 pages="319--324",
 publisher="VUT v Brně; ČNDT",
 type="conference paper"
}