Detail publikace

Citlivost výpočtu lineárního činitele prostupu tepla v závislosti na vlastnostech zeminy

VLACH, F.

Originální název

Citlivost výpočtu lineárního činitele prostupu tepla v závislosti na vlastnostech zeminy

Český název

Citlivost výpočtu lineárního činitele prostupu tepla v závislosti na vlastnostech zeminy

Anglický název

Sensitivity of determination linear thermal transmittance, depending on soil properties

Typ

článek v časopise

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Tepelné chování zemin je obecně neprozkoumané a nynější používané výpočty jsou značně zjednodušeny. Tato práce se zabývá dopadem použití rozdílných vlastností zeminy na numerické stanovení lineárního činitele prostupu tepla stavebních detailů u základů. Popisuje, jak numerické výpočty reagují na tyto vlastnosti podloží. Analýza byla provedena pro skutečné detaily základů a byla použita k vytvoření jednoduchého grafu pro získání představy o chování výpočtu.

Český abstrakt

Tepelné chování zemin je obecně neprozkoumané a nynější používané výpočty jsou značně zjednodušeny. Tato práce se zabývá dopadem použití rozdílných vlastností zeminy na numerické stanovení lineárního činitele prostupu tepla stavebních detailů u základů. Popisuje, jak numerické výpočty reagují na tyto vlastnosti podloží. Analýza byla provedena pro skutečné detaily základů a byla použita k vytvoření jednoduchého grafu pro získání představy o chování výpočtu.

Anglický abstrakt

Temperature effects on soil are unexplored and calculations are simplified. This paper deals with the impact of using different soil properties for numerical determination linear thermal transmittance of building foundations. It describes how the numerical calculation react on these soil properties. The analysis was made for real details of foundations and was used to create simple chart for the idea about calculation sensitivity.

Klíčová slova

zemina;energie, základy;teplo

Rok RIV

2012

Vydáno

10.09.2012

Nakladatel

Topinfo s.r.o.

Místo

Praha

Strany od

-

Strany do

-

Strany počet

5

BibTex


@article{BUT93754,
 author="František {Vlach}",
 title="Citlivost výpočtu lineárního činitele prostupu tepla v závislosti na vlastnostech zeminy",
 annote="Tepelné chování zemin je obecně neprozkoumané a nynější používané výpočty jsou značně zjednodušeny. Tato práce se zabývá dopadem použití rozdílných vlastností zeminy na numerické stanovení lineárního činitele prostupu tepla stavebních detailů u základů. Popisuje, jak numerické výpočty reagují na tyto vlastnosti podloží. Analýza byla provedena pro skutečné detaily základů a byla použita k vytvoření jednoduchého grafu pro získání představy o chování výpočtu.",
 address="Topinfo s.r.o.",
 chapter="93754",
 institution="Topinfo s.r.o.",
 number="37",
 volume="14",
 year="2012",
 month="september",
 pages="----",
 publisher="Topinfo s.r.o.",
 type="journal article"
}