Detail publikace

Úprava surovinové směsi pro v ýrobu cihelných tepelně-izolačních tvarovek

SOKOLÁŘ, R., BENDA, J.

Originální název

Úprava surovinové směsi pro v ýrobu cihelných tepelně-izolačních tvarovek

Český název

Úprava surovinové směsi pro v ýrobu cihelných tepelně-izolačních tvarovek

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Cihelný střep je základní hmota tvořící cihlářské výrobky. Zlepšených tepelně izolačních vlastností se dnes dosahuje vylehčováním cihelného střepu především přímo působícími (vyhořívajícími) lehčivy. U nás se nejvíce používá dřevěných pilin v množství do 30 % objemových výrobní směsi. Stále větší nedostatek této suroviny nutí výrobce zabývat se jejich možnou náhradou. Jako vhodný ekvivalent se jeví použití nejrůznějších odpadních látek, které mají vysokou ztrátu žíháním. Příspěvek si klade za cíl zmapovat vliv různých lehčiv ve srovnání s účinky dřevěných pilin pro různé typy cihlářských surovin. Mimo technologických zkoušek bude zapotřebí posoudit použití zkoušených odpadních látek také z hlediska ekologického, tzn. zabývat se problémem emisí při výpalu a zabudováním případných toxických látek do mikrostruktury cihlářského střepu.

Český abstrakt

Cihelný střep je základní hmota tvořící cihlářské výrobky. Zlepšených tepelně izolačních vlastností se dnes dosahuje vylehčováním cihelného střepu především přímo působícími (vyhořívajícími) lehčivy. U nás se nejvíce používá dřevěných pilin v množství do 30 % objemových výrobní směsi. Stále větší nedostatek této suroviny nutí výrobce zabývat se jejich možnou náhradou. Jako vhodný ekvivalent se jeví použití nejrůznějších odpadních látek, které mají vysokou ztrátu žíháním. Příspěvek si klade za cíl zmapovat vliv různých lehčiv ve srovnání s účinky dřevěných pilin pro různé typy cihlářských surovin. Mimo technologických zkoušek bude zapotřebí posoudit použití zkoušených odpadních látek také z hlediska ekologického, tzn. zabývat se problémem emisí při výpalu a zabudováním případných toxických látek do mikrostruktury cihlářského střepu.

Rok RIV

2003

Vydáno

01.01.2003

Nakladatel

Stavebná fakulta STU v Bratislave

Místo

Štúrovo

ISBN

80-227-1926-9

Kniha

Construmat 2003

Strany od

171

Strany do

173

Strany počet

3

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT9365,
 author="Radomír {Sokolář} and Jaroslav {Benda}",
 title="Úprava surovinové směsi pro v ýrobu cihelných tepelně-izolačních tvarovek",
 annote="Cihelný střep je základní hmota tvořící cihlářské výrobky. Zlepšených tepelně izolačních vlastností se dnes dosahuje vylehčováním cihelného střepu především přímo působícími (vyhořívajícími) lehčivy. U nás se nejvíce používá dřevěných pilin v množství do 30 % objemových výrobní směsi. Stále větší nedostatek této suroviny nutí výrobce zabývat se jejich možnou náhradou. Jako vhodný ekvivalent se jeví použití nejrůznějších odpadních látek, které mají vysokou ztrátu žíháním. Příspěvek si klade za cíl zmapovat vliv různých lehčiv ve srovnání s účinky dřevěných pilin pro různé typy cihlářských surovin. Mimo technologických zkoušek bude zapotřebí posoudit použití zkoušených odpadních látek také z hlediska ekologického, tzn. zabývat se problémem emisí při výpalu a zabudováním případných toxických látek do mikrostruktury cihlářského střepu.",
 address="Stavebná fakulta STU v Bratislave",
 booktitle="Construmat 2003",
 chapter="9365",
 institution="Stavebná fakulta STU v Bratislave",
 year="2003",
 month="january",
 pages="171",
 publisher="Stavebná fakulta STU v Bratislave",
 type="conference paper"
}