Detail publikace

Vyšetřování proudovích polí na zjednodušeném modelu horních cest dýchacích

ELCNER, J. LÍZAL, F. JEDELSKÝ, J. JÍCHA, M.

Originální název

Investigation of air flow in idealized model of human respiratory tract

Český název

Vyšetřování proudovích polí na zjednodušeném modelu horních cest dýchacích

Anglický název

Investigation of air flow in idealized model of human respiratory tract

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

Validation of numerical simulation using experimental data is necessary prerequisite for authentication of proper use of numerical method. This article deals with comparison of velocities on idealized model of human upper airways during stationary inspiration for three different breathing regimes. For the purpose of this study, the model which includes realistic geometry of mouth cavity and glottis coupled with idealized geometry of trachea and bronchial tree up to fourth generation of branching was made. Calculations were compared with experiments acquired by Phase-Doppler Particle Anemometry (P/DPA) on identical geometry. Velocity data were compared on three points in trachea. Specific air flow characteristics are documented and discussed based on results of the numerical simulation of the velocity field.

Český abstrakt

Validace numerické simulace pomocí experimentálních dat je nezbytná pro ověření správnosti simulace. Tento článek se zabývá porovnáním rychlostí v idealizovaném modelu horních cest dýchacích během nádechu pro tři různé rychlosti proudění. Pro potřeby této studie byl vytvořen zjednodušený model, který obsahuje realistickou geometrii ústní dutiny a hrtanu a je spojen s idealizovanou geometrií trachey a bronchiálního stromu do čtvrté generace větvení. Výsledky simulace byly srovnávány s experimenty pořízenými pomocí fázové dopplerovské anemometrie na totožné geometrii. Rychlosti byly porovnány na třech bodech v trachei.

Anglický abstrakt

Validation of numerical simulation using experimental data is necessary prerequisite for authentication of proper use of numerical method. This article deals with comparison of velocities on idealized model of human upper airways during stationary inspiration for three different breathing regimes. For the purpose of this study, the model which includes realistic geometry of mouth cavity and glottis coupled with idealized geometry of trachea and bronchial tree up to fourth generation of branching was made. Calculations were compared with experiments acquired by Phase-Doppler Particle Anemometry (P/DPA) on identical geometry. Velocity data were compared on three points in trachea. Specific air flow characteristics are documented and discussed based on results of the numerical simulation of the velocity field.

Klíčová slova

Plíce, Proudová pole, CFD

Rok RIV

2012

Vydáno

26.06.2012

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-4529-1

Kniha

Sborník příspěvků 31. mezinárodní konference Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky

Číslo edice

1.

Strany od

43

Strany do

46

Strany počet

4

BibTex


@inproceedings{BUT93520,
 author="Jakub {Elcner} and František {Lízal} and Jan {Jedelský} and Miroslav {Jícha}",
 title="Investigation of air flow in idealized model of human respiratory tract",
 annote="Validation of numerical simulation using experimental data is necessary prerequisite for authentication of proper use of numerical method. This article deals with comparison of velocities on idealized model of human upper airways during stationary inspiration for three different breathing regimes. For the purpose of this study, the model which includes realistic geometry of mouth cavity and glottis coupled with idealized geometry of trachea and bronchial tree up to fourth generation of branching was made. Calculations were compared with experiments acquired by Phase-Doppler Particle Anemometry (P/DPA) on identical geometry. Velocity data were compared on three points in trachea. Specific air flow characteristics are documented and discussed based on results of the numerical simulation of the velocity field.",
 address="Vysoké učení technické v Brně",
 booktitle="Sborník příspěvků 31. mezinárodní konference Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky",
 chapter="93520",
 howpublished="print",
 institution="Vysoké učení technické v Brně",
 year="2012",
 month="june",
 pages="43--46",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně",
 type="conference paper"
}