Detail publikace

Geodetický monitoring stavby

HOŘEJŠ, M., BUREŠ, J., CHLUP, M.

Originální název

Geodetický monitoring stavby

Český název

Geodetický monitoring stavby

Anglický název

Geodetic Construction Monitoring

Typ

článek v časopise

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek se zabývá problematikou geodetického monitoringu stavby, který je součástí realizace projektu „Přestavba železničního uzlu Brno – Městská infrastruktura – IV. etapa, retenční nádrž Jenewienova“. Ze stavebního hlediska se jedná o podzemní kruhovou nádrž o průměru 32 m a hloubce 20 m. Cílem monitoringu je poskytnout s dostatečným předstihem kvalitní informace o skutečném pohybu stavební konstrukce v konkrétních složitých geologických podmínkách. Ty jsou pak podkladem pro rozhodování v procesu výstavby a řízení rizik v jejich klíčových etapách. Číselné hodnoty skutečných posunů a deformací jsou podkladem i pro verifikaci teoretických modelů chování konstrukce retenční nádrže v daných geologických poměrech.

Český abstrakt

Příspěvek se zabývá problematikou geodetického monitoringu stavby, který je součástí realizace projektu „Přestavba železničního uzlu Brno – Městská infrastruktura – IV. etapa, retenční nádrž Jenewienova“. Ze stavebního hlediska se jedná o podzemní kruhovou nádrž o průměru 32 m a hloubce 20 m. Cílem monitoringu je poskytnout s dostatečným předstihem kvalitní informace o skutečném pohybu stavební konstrukce v konkrétních složitých geologických podmínkách. Ty jsou pak podkladem pro rozhodování v procesu výstavby a řízení rizik v jejich klíčových etapách. Číselné hodnoty skutečných posunů a deformací jsou podkladem i pro verifikaci teoretických modelů chování konstrukce retenční nádrže v daných geologických poměrech.

Anglický abstrakt

The article is dedicated to the problems of geodetic monitoring of structures as a part of realization of the project „Reconstruction of the railway junction Brno – Municipal infrastructure – IV stage, Jeneweinova retention dam. From the constructional point of view it is an underground circular retention dam of 32 m radius, in 20 m depth. Aim of the monitoring is to deliver quality informations about behavior of the construction in particular complicated geological conditions. The informations then serve as basis for constructional management and for risc control in key stages. The values of shifts and deformations are used also for verification of theoretical behavior models of the construction in given geological conditions.

Klíčová slova

geodetický monitoring, řízení rizik, konvergenční měření, retenční nádrž

Rok RIV

2012

Vydáno

13.02.2012

Nakladatel

Zakládání staveb, a. s.

Místo

Praha

Strany od

31

Strany do

33

Strany počet

3

BibTex


@article{BUT90043,
 author="Jiří {Bureš}",
 title="Geodetický monitoring stavby",
 annote="Příspěvek se zabývá problematikou geodetického monitoringu stavby, který je součástí realizace projektu „Přestavba železničního uzlu Brno – Městská infrastruktura – IV. etapa, retenční nádrž Jenewienova“. Ze stavebního hlediska se jedná o podzemní kruhovou nádrž o průměru 32 m a hloubce 20 m. Cílem monitoringu je poskytnout s dostatečným předstihem kvalitní informace o skutečném pohybu stavební konstrukce v konkrétních složitých geologických podmínkách. Ty jsou pak podkladem pro rozhodování v procesu výstavby a řízení rizik v jejich klíčových etapách. Číselné hodnoty skutečných posunů a deformací jsou podkladem i pro verifikaci teoretických modelů chování konstrukce retenční nádrže v daných geologických poměrech.",
 address="Zakládání staveb, a. s.",
 chapter="90043",
 institution="Zakládání staveb, a. s.",
 number="4",
 volume="2011",
 year="2012",
 month="february",
 pages="31--33",
 publisher="Zakládání staveb, a. s.",
 type="journal article"
}