Detail publikace

VLIV ZMĚNY FAKTORU EROZNÍ ÚČINNOSTI DEŠTĚ NA EKONOMICKÉ HODNOCENÍ OCHRANNÝCH OPATŘENÍ V POVODÍ

VAŠINOVÁ, K. DUMBROVSKÝ, M. PODHRÁZSKÁ, J. UHROVÁ, J. PAVLÍK, F.

Originální název

VLIV ZMĚNY FAKTORU EROZNÍ ÚČINNOSTI DEŠTĚ NA EKONOMICKÉ HODNOCENÍ OCHRANNÝCH OPATŘENÍ V POVODÍ

Český název

VLIV ZMĚNY FAKTORU EROZNÍ ÚČINNOSTI DEŠTĚ NA EKONOMICKÉ HODNOCENÍ OCHRANNÝCH OPATŘENÍ V POVODÍ

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Práce se zabývá zhodnocením intenzity eroze použitím různých variant hodnot faktoru R. V rámci těchto prací byly provedeny hydrologické analýzy v povodí říčky Kamenice, po výběru jednoho subpovodí byla navržena protierozní opatření ve dvou variantách: pro hodnoty faktoru R 20–40. Pro všechny varianty byla provedena ekonomická analýza nákladů na ochranná protierozní opatření a jejich porovnání s náklady na eliminací následků nepříznivých účinků povrchového odtoku při stávajícím stavu bez provedených opatření v povodí Kamenice.

Český abstrakt

Práce se zabývá zhodnocením intenzity eroze použitím různých variant hodnot faktoru R. V rámci těchto prací byly provedeny hydrologické analýzy v povodí říčky Kamenice, po výběru jednoho subpovodí byla navržena protierozní opatření ve dvou variantách: pro hodnoty faktoru R 20–40. Pro všechny varianty byla provedena ekonomická analýza nákladů na ochranná protierozní opatření a jejich porovnání s náklady na eliminací následků nepříznivých účinků povrchového odtoku při stávajícím stavu bez provedených opatření v povodí Kamenice.

Klíčová slova

R faktor, povrchový odtok, eroze půdy, povodí, využití území, protierozní opatření

Rok RIV

2011

Vydáno

01.12.2011

Nakladatel

VŠTE

Místo

České Budějovice

ISSN

1802-503X

Periodikum

Littera Scripta

Ročník

4

Číslo

2

Stát

CZ

Strany od

257

Strany do

270

Strany počet

14

Dokumenty

BibTex


@article{BUT89289,
 author="Kateřina {Vašinová} and Miroslav {Dumbrovský} and Jana {Podhrázská} and Jana {Uhrová} and František {Pavlík}",
 title="VLIV ZMĚNY FAKTORU EROZNÍ ÚČINNOSTI DEŠTĚ NA EKONOMICKÉ HODNOCENÍ OCHRANNÝCH OPATŘENÍ V POVODÍ",
 annote="Práce se zabývá zhodnocením intenzity eroze použitím různých variant hodnot faktoru R. V rámci těchto prací byly provedeny hydrologické analýzy v povodí říčky Kamenice, po výběru jednoho subpovodí byla navržena protierozní opatření ve dvou variantách: pro hodnoty faktoru R 20–40. Pro všechny varianty byla provedena ekonomická analýza nákladů na ochranná protierozní opatření a jejich porovnání s náklady na eliminací následků nepříznivých účinků povrchového odtoku při stávajícím stavu bez provedených opatření v povodí Kamenice.",
 address="VŠTE",
 chapter="89289",
 institution="VŠTE",
 number="2",
 volume="4",
 year="2011",
 month="december",
 pages="257--270",
 publisher="VŠTE",
 type="journal article - other"
}