Detail publikace

Hodnocení pevnosti v tlaku vysokohodnotných betonů odrazovými tvrdoměry

BROŽOVSKÝ, J.

Originální název

Hodnocení pevnosti v tlaku vysokohodnotných betonů odrazovými tvrdoměry

Český název

Hodnocení pevnosti v tlaku vysokohodnotných betonů odrazovými tvrdoměry

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V poslední době stále větší uplatnění ve stavební praxi nachází vysokohodnotné betony. Kromě kontrolní zkoušek betonu v laboratoři mohou vzniknout i situace, kdy je nezbytné ověřovat kvalitu betonu zabudovaného v konstrukci. Pevnost betonu v tlaku v konstrukci lze provádět jednak destruktivně na vzorcích vyjmutých z konstrukce, jednak s využitím nedestruktivních metod zkoušení. Pro zjišťování pevnosti vysokohodnotných betonů odrazovými tvrdoměry nejsou však k dispozici kalibrační vztahy mezi hodnotou odrazu tvrdoměru a pevností v tlaku. V článku jsou uvedeny poznatky z nedestruktivního zkoušení vysokohodnotných betonů odrazovými tvrodměry systému Schmidt typu N a L. Byly zpracovány kalibrační vztahy pro určení pevnosti v tlaku HPC z hodnoty odrazu tvrdoměru. Zkoušky betonů byly prováděny ve stáří 1 až 60 dní. Prakticky využitelné kalibrační vztahy byly získány pro Schmidtův tvrdoměr typu N. Z porovnání vztahů uvedených v ČSN 731373 a ČSN EN 13791 vyplynulo, že vztahy z norem podhonocují pevnosti vysokohodnotných betonů. Rozšíření použitelnosti vztahů uvedených v ČSN EN 13791 a ČSN 731373 dopočítáním pevností z hodnot odrazu, které leží za horní hranicí platnosti kalibračního vztahu má obdobnou tendenci, tj. podhodnocení pevnosti HPC, a proto není vhodné

Český abstrakt

V poslední době stále větší uplatnění ve stavební praxi nachází vysokohodnotné betony. Kromě kontrolní zkoušek betonu v laboratoři mohou vzniknout i situace, kdy je nezbytné ověřovat kvalitu betonu zabudovaného v konstrukci. Pevnost betonu v tlaku v konstrukci lze provádět jednak destruktivně na vzorcích vyjmutých z konstrukce, jednak s využitím nedestruktivních metod zkoušení. Pro zjišťování pevnosti vysokohodnotných betonů odrazovými tvrdoměry nejsou však k dispozici kalibrační vztahy mezi hodnotou odrazu tvrdoměru a pevností v tlaku. V článku jsou uvedeny poznatky z nedestruktivního zkoušení vysokohodnotných betonů odrazovými tvrodměry systému Schmidt typu N a L. Byly zpracovány kalibrační vztahy pro určení pevnosti v tlaku HPC z hodnoty odrazu tvrdoměru. Zkoušky betonů byly prováděny ve stáří 1 až 60 dní. Prakticky využitelné kalibrační vztahy byly získány pro Schmidtův tvrdoměr typu N. Z porovnání vztahů uvedených v ČSN 731373 a ČSN EN 13791 vyplynulo, že vztahy z norem podhonocují pevnosti vysokohodnotných betonů. Rozšíření použitelnosti vztahů uvedených v ČSN EN 13791 a ČSN 731373 dopočítáním pevností z hodnot odrazu, které leží za horní hranicí platnosti kalibračního vztahu má obdobnou tendenci, tj. podhodnocení pevnosti HPC, a proto není vhodné

Klíčová slova

Nedestruktivní, zkoušení, odrazový tvrdoměr, pevnost v tlaku, vysokohonotný beton

Rok RIV

2011

Vydáno

01.12.2011

Nakladatel

BETON TKS s.r.o.

Místo

Praha

Strany od

58

Strany do

61

Strany počet

4

BibTex


@article{BUT74606,
 author="Jiří {Brožovský}",
 title="Hodnocení pevnosti v tlaku vysokohodnotných betonů odrazovými tvrdoměry",
 annote="V poslední době stále větší uplatnění ve stavební praxi nachází vysokohodnotné betony.
Kromě kontrolní zkoušek betonu v laboratoři mohou vzniknout i situace, kdy je nezbytné ověřovat kvalitu betonu zabudovaného v konstrukci. Pevnost betonu v tlaku v konstrukci lze provádět jednak destruktivně na vzorcích vyjmutých z konstrukce, jednak s využitím nedestruktivních metod zkoušení. Pro zjišťování pevnosti vysokohodnotných betonů odrazovými tvrdoměry nejsou však k dispozici kalibrační vztahy mezi hodnotou odrazu tvrdoměru a pevností v tlaku. V článku jsou uvedeny poznatky z nedestruktivního zkoušení vysokohodnotných betonů odrazovými tvrodměry systému Schmidt typu N a L. Byly zpracovány kalibrační vztahy pro určení pevnosti v tlaku HPC z hodnoty odrazu tvrdoměru. Zkoušky betonů byly prováděny ve stáří 1 až 60 dní. Prakticky využitelné kalibrační vztahy byly získány pro Schmidtův tvrdoměr typu N. Z porovnání vztahů uvedených v ČSN 731373 a ČSN EN 13791 vyplynulo, že vztahy z norem podhonocují pevnosti vysokohodnotných betonů. Rozšíření použitelnosti vztahů uvedených v ČSN EN 13791 a ČSN 731373 dopočítáním pevností z hodnot odrazu, které leží za horní hranicí platnosti kalibračního vztahu má obdobnou tendenci, tj. podhodnocení pevnosti HPC, a proto není vhodné",
 address="BETON TKS s.r.o.",
 chapter="74606",
 institution="BETON TKS s.r.o.",
 journal="Beton TKS",
 number="6",
 volume="11",
 year="2011",
 month="december",
 pages="58--61",
 publisher="BETON TKS s.r.o.",
 type="journal article - other"
}