Detail publikace

Použití zkušebních těles s šípovými vruby pro stanovení lomové houževnatosti ložiskových ocelí

DLOUHÝ, I. HOLZMANN, M. MAN, J. VÁLKA, L.

Originální název

Použití zkušebních těles s šípovými vruby pro stanovení lomové houževnatosti ložiskových ocelí

Český název

Použití zkušebních těles s šípovými vruby pro stanovení lomové houževnatosti ložiskových ocelí

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Na dvou ložiskových ocelích popuštěných na rozdílnou úroveň tvrdosti byly studovány možnosti použití zkušebních těles zatěžovaných tříbodovým ohybem pro určení lomové houževnatosti. Pro geometrie vzorků a vrubů použité v práci jsou prezentovány zátěžné křivky (síla-čas) a jsou spolu s lomovým chováním objasňovány na základě fraktografických pozorování. Pro výpočet faktoru intenzity napětí byla použita aproximativní metoda vycházející z Bluhmova sendvičového modelu, jeho platnost pro sledované účely byla nepřímo potvrzena experimentálně. Byla konstatována velmi dobrá shoda hodnot lomové houževnatosti získaných standardní metodou na tělesech s trhlinou s daty získanými měřením na tělesech s šípovými vruby.

Český abstrakt

Na dvou ložiskových ocelích popuštěných na rozdílnou úroveň tvrdosti byly studovány možnosti použití zkušebních těles zatěžovaných tříbodovým ohybem pro určení lomové houževnatosti. Pro geometrie vzorků a vrubů použité v práci jsou prezentovány zátěžné křivky (síla-čas) a jsou spolu s lomovým chováním objasňovány na základě fraktografických pozorování. Pro výpočet faktoru intenzity napětí byla použita aproximativní metoda vycházející z Bluhmova sendvičového modelu, jeho platnost pro sledované účely byla nepřímo potvrzena experimentálně. Byla konstatována velmi dobrá shoda hodnot lomové houževnatosti získaných standardní metodou na tělesech s trhlinou s daty získanými měřením na tělesech s šípovými vruby.

Vydáno

01.01.1994

ISSN

0023-432X

Periodikum

Kovové materiály

Ročník

32

Číslo

1

Stát

SK

Strany od

3

Strany do

13

Strany počet

11

Dokumenty

BibTex


@article{BUT72727,
  author="Ivo {Dlouhý} and Miloslav {Holzmann} and Jiří {Man} and Libor {Válka}",
  title="Použití zkušebních těles s šípovými vruby pro stanovení lomové houževnatosti ložiskových ocelí",
  annote="Na dvou ložiskových ocelích popuštěných na rozdílnou úroveň tvrdosti byly studovány možnosti použití zkušebních těles zatěžovaných tříbodovým ohybem pro určení lomové houževnatosti. Pro geometrie vzorků a vrubů použité v práci jsou prezentovány zátěžné křivky (síla-čas) a jsou spolu s lomovým chováním objasňovány na základě fraktografických pozorování. Pro výpočet faktoru intenzity napětí byla použita aproximativní metoda vycházející z Bluhmova sendvičového modelu, jeho platnost pro sledované účely byla nepřímo potvrzena experimentálně. Byla konstatována velmi dobrá shoda hodnot lomové houževnatosti získaných standardní metodou na tělesech s trhlinou s daty získanými měřením na tělesech s šípovými vruby.",
  chapter="72727",
  number="1",
  volume="32",
  year="1994",
  month="january",
  pages="3--13",
  type="journal article - other"
}