Detail publikace

Regenerace panelových domů z hlediska energetiky a techniky prostředí

MEIXNER, M.

Originální název

Regenerace panelových domů z hlediska energetiky a techniky prostředí

Český název

Regenerace panelových domů z hlediska energetiky a techniky prostředí

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V České republice je přes 3 700 000 trvale obydlených bytů, z nichž je téměř polovina v rodinných domcích a téměř třetina je postavena v období 1959 až 1990 panelovou technologií. Z hlediska rekonstrukce a modernizace bytového fondu je velmi důležitá struktura budov pro bydlení a rozdělení bytů v bytových domech podle doby výstavby domů. Panelová sídliště tvoří významnou část bytového fondu České republiky. Kvantita této výstavby byla však realizována na úkor nižší architektonické, urbanistické, technické i realizační kvality. Dále se zhoršující sídlištní prostředí, vysoká energetická náročnost, defekty objektů a nutnost oprav nabývá na aktuálnosti řešit problém regenerace bytových domů postavených panelovou technologií. Zhoršující sídlištní prostředí se začíná projevovat i patologickými sociálními jevy a požadavek zkvalitnění prostředí sídlišť. Dlouhodobý proces revitalizace panelových sídlišť je zaměřený na sociální, ekonomické, urbanistické, architektonické a technické zhodnocení sídlišť, v oblasti sociální a ekonomické budou vyhledávány optimální nástroje na podporu zachování současné skladby obyvatel,v oblasti aktualizace urbanistického a architektonického řešení hledat možnosti pokrytí všech současných požadavků přehodnocením sídlištních fondů a komplexním návrhem potřebných změn, v oblasti technických úprav a modernizace je cílem regenerace a zlepšení stavu jednotlivých objektů, zajištění jejich funkceschopnosti na úrovni současných požadavků, včetně efektivní provozní ekonomie v dlouhodobém horizontu. Vysoká energetická náročnost, defekty objektů a nutnost oprav nabývá na aktuálnosti řešit problém regenerace, modernizace, rekonstrukce a oprav bytových domů postavených panelovou technologií. Možné reálné úspory energie, při zajištění energeticky vědomé regenerace budov, lze předpokládat ve výši až 120 PJ. Revitalizaci panelových domů je potřebné postihnout komplexně v souvislostech, jak z hledisek užitných, konstrukčních, statických a tepelné techniky, ale rovněž z hlediska stavební akustiky, požární bezpečnosti a technického zařízení budov.

Český abstrakt

V České republice je přes 3 700 000 trvale obydlených bytů, z nichž je téměř polovina v rodinných domcích a téměř třetina je postavena v období 1959 až 1990 panelovou technologií. Z hlediska rekonstrukce a modernizace bytového fondu je velmi důležitá struktura budov pro bydlení a rozdělení bytů v bytových domech podle doby výstavby domů. Panelová sídliště tvoří významnou část bytového fondu České republiky. Kvantita této výstavby byla však realizována na úkor nižší architektonické, urbanistické, technické i realizační kvality. Dále se zhoršující sídlištní prostředí, vysoká energetická náročnost, defekty objektů a nutnost oprav nabývá na aktuálnosti řešit problém regenerace bytových domů postavených panelovou technologií. Zhoršující sídlištní prostředí se začíná projevovat i patologickými sociálními jevy a požadavek zkvalitnění prostředí sídlišť. Dlouhodobý proces revitalizace panelových sídlišť je zaměřený na sociální, ekonomické, urbanistické, architektonické a technické zhodnocení sídlišť, v oblasti sociální a ekonomické budou vyhledávány optimální nástroje na podporu zachování současné skladby obyvatel,v oblasti aktualizace urbanistického a architektonického řešení hledat možnosti pokrytí všech současných požadavků přehodnocením sídlištních fondů a komplexním návrhem potřebných změn, v oblasti technických úprav a modernizace je cílem regenerace a zlepšení stavu jednotlivých objektů, zajištění jejich funkceschopnosti na úrovni současných požadavků, včetně efektivní provozní ekonomie v dlouhodobém horizontu. Vysoká energetická náročnost, defekty objektů a nutnost oprav nabývá na aktuálnosti řešit problém regenerace, modernizace, rekonstrukce a oprav bytových domů postavených panelovou technologií. Možné reálné úspory energie, při zajištění energeticky vědomé regenerace budov, lze předpokládat ve výši až 120 PJ. Revitalizaci panelových domů je potřebné postihnout komplexně v souvislostech, jak z hledisek užitných, konstrukčních, statických a tepelné techniky, ale rovněž z hlediska stavební akustiky, požární bezpečnosti a technického zařízení budov.

Vydáno

30.01.2001

Nakladatel

RPS MPO při FA VUT v Brně

Místo

Brno

Strany od

14

Strany do

24

Strany počet

11

BibTex


@inproceedings{BUT6760,
 author="Miloslav {Meixner}",
 title="Regenerace panelových domů z hlediska energetiky a techniky prostředí",
 annote="V České republice je přes 3 700 000 trvale obydlených bytů, z nichž je téměř polovina v rodinných domcích a téměř třetina je postavena v období 1959 až 1990 panelovou technologií. Z hlediska rekonstrukce a modernizace bytového fondu je velmi důležitá struktura budov pro bydlení a rozdělení bytů v bytových domech podle doby výstavby domů. Panelová sídliště tvoří významnou část bytového fondu České republiky. Kvantita této výstavby byla však realizována na úkor nižší architektonické, urbanistické, technické i realizační kvality. Dále se zhoršující sídlištní prostředí, vysoká energetická náročnost, defekty objektů a nutnost oprav nabývá na aktuálnosti řešit problém regenerace bytových domů postavených panelovou technologií. Zhoršující sídlištní prostředí se začíná projevovat i patologickými sociálními jevy a požadavek zkvalitnění prostředí sídlišť.
Dlouhodobý proces revitalizace panelových sídlišť je zaměřený na sociální, ekonomické, urbanistické, architektonické a technické zhodnocení sídlišť, v oblasti sociální a ekonomické budou vyhledávány optimální nástroje na podporu zachování současné skladby obyvatel,v oblasti aktualizace urbanistického a architektonického řešení hledat možnosti pokrytí všech současných požadavků přehodnocením sídlištních fondů a komplexním návrhem potřebných změn, v oblasti technických úprav a modernizace je cílem regenerace a zlepšení stavu jednotlivých objektů, zajištění jejich funkceschopnosti na úrovni současných požadavků, včetně efektivní provozní ekonomie v dlouhodobém horizontu.
Vysoká energetická náročnost, defekty objektů a nutnost oprav nabývá na aktuálnosti řešit problém regenerace, modernizace, rekonstrukce a oprav bytových domů postavených panelovou technologií. Možné reálné úspory energie, při zajištění energeticky vědomé regenerace budov, lze předpokládat ve výši až 120 PJ. Revitalizaci panelových domů je potřebné postihnout komplexně v souvislostech, jak z hledisek užitných, konstrukčních, statických a tepelné techniky, ale rovněž z hlediska stavební akustiky, požární bezpečnosti a technického zařízení budov.",
 address="RPS MPO při FA VUT v Brně",
 booktitle="Regenerace sídlišť, opravy, modernizace a rekonstrukce bytových domů postavených panelovou technologií",
 chapter="6760",
 institution="RPS MPO při FA VUT v Brně",
 year="2001",
 month="january",
 pages="14",
 publisher="RPS MPO při FA VUT v Brně",
 type="conference paper"
}