Detail publikace

Regenerace domů postavených panelovou technologií z hlediska energetiky staveb

MEIXNER, M.

Originální název

Regenerace domů postavených panelovou technologií z hlediska energetiky staveb

Český název

Regenerace domů postavených panelovou technologií z hlediska energetiky staveb

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V České republice je přes 3 700 000 trvale obydlených bytů, z nichž je téměř polovina v rodinných domcích a téměř třetina je postavena v období 1959 až 1990 panelovou technologií. Z hlediska rekonstrukce a modernizace bytového fondu je velmi důležitá struktura budov pro bydlení a rozdělení bytů v bytových domech podle doby výstavby domů. Panelová sídliště tvoří významnou část bytového fondu České republiky. Kvantita této výstavby byla však realizována na úkor nižší architektonické, urbanistické, technické i realizační kvality. Dále se zhoršující sídlištní prostředí, vysoká energetická náročnost, defekty objektů a nutnost oprav nabývá na aktuálnosti řešit problém regenerace bytových domů postavených panelovou technologií. Zhoršující sídlištní prostředí se začíná projevovat i patologickými sociálními jevy a požadavek zkvalitnění prostředí sídlišť. Dlouhodobý proces revitalizace panelových sídlišť je zaměřený na sociální, ekonomické, urbanistické, architektonické a technické zhodnocení sídlišť, v oblasti sociální a ekonomické budou vyhledávány optimální nástroje na podporu zachování současné skladby obyvatel,v oblasti aktualizace urbanistického a architektonického řešení hledat možnosti pokrytí všech současných požadavků přehodnocením sídlištních fondů a komplexním návrhem potřebných změn, v oblasti technických úprav a modernizace je cílem regenerace a zlepšení stavu jednotlivých objektů, zajištění jejich funkceschopnosti na úrovni současných požadavků, včetně efektivní provozní ekonomie v dlouhodobém horizontu. Vysoká energetická náročnost, defekty objektů a nutnost oprav nabývá na aktuálnosti řešit problém regenerace, modernizace, rekonstrukce a oprav bytových domů postavených panelovou technologií. Možné reálné úspory energie, při zajištění energeticky vědomé regenerace budov, lze předpokládat ve výši až 120 PJ. Revitalizaci panelových domů je potřebné postihnout komplexně v souvislostech, jak z hledisek užitných, konstrukčních, statických a tepelné techniky, ale rovněž z hlediska stavební akustiky, požární bezpečnosti a technického zařízení budov.

Český abstrakt

V České republice je přes 3 700 000 trvale obydlených bytů, z nichž je téměř polovina v rodinných domcích a téměř třetina je postavena v období 1959 až 1990 panelovou technologií. Z hlediska rekonstrukce a modernizace bytového fondu je velmi důležitá struktura budov pro bydlení a rozdělení bytů v bytových domech podle doby výstavby domů. Panelová sídliště tvoří významnou část bytového fondu České republiky. Kvantita této výstavby byla však realizována na úkor nižší architektonické, urbanistické, technické i realizační kvality. Dále se zhoršující sídlištní prostředí, vysoká energetická náročnost, defekty objektů a nutnost oprav nabývá na aktuálnosti řešit problém regenerace bytových domů postavených panelovou technologií. Zhoršující sídlištní prostředí se začíná projevovat i patologickými sociálními jevy a požadavek zkvalitnění prostředí sídlišť. Dlouhodobý proces revitalizace panelových sídlišť je zaměřený na sociální, ekonomické, urbanistické, architektonické a technické zhodnocení sídlišť, v oblasti sociální a ekonomické budou vyhledávány optimální nástroje na podporu zachování současné skladby obyvatel,v oblasti aktualizace urbanistického a architektonického řešení hledat možnosti pokrytí všech současných požadavků přehodnocením sídlištních fondů a komplexním návrhem potřebných změn, v oblasti technických úprav a modernizace je cílem regenerace a zlepšení stavu jednotlivých objektů, zajištění jejich funkceschopnosti na úrovni současných požadavků, včetně efektivní provozní ekonomie v dlouhodobém horizontu. Vysoká energetická náročnost, defekty objektů a nutnost oprav nabývá na aktuálnosti řešit problém regenerace, modernizace, rekonstrukce a oprav bytových domů postavených panelovou technologií. Možné reálné úspory energie, při zajištění energeticky vědomé regenerace budov, lze předpokládat ve výši až 120 PJ. Revitalizaci panelových domů je potřebné postihnout komplexně v souvislostech, jak z hledisek užitných, konstrukčních, statických a tepelné techniky, ale rovněž z hlediska stavební akustiky, požární bezpečnosti a technického zařízení budov.

Vydáno

02.05.2001

Nakladatel

VA Brno

Místo

Brno

Strany od

32

Strany do

37

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT6757,
 author="Miloslav {Meixner}",
 title="Regenerace domů postavených panelovou technologií z hlediska energetiky staveb",
 annote="V České republice je přes 3 700 000 trvale obydlených bytů, z nichž je téměř polovina v rodinných domcích a téměř třetina je postavena v období 1959 až 1990 panelovou technologií. Z hlediska rekonstrukce a modernizace bytového fondu je velmi důležitá struktura budov pro bydlení a rozdělení bytů v bytových domech podle doby výstavby domů. Panelová sídliště tvoří významnou část bytového fondu České republiky. Kvantita této výstavby byla však realizována na úkor nižší architektonické, urbanistické, technické i realizační kvality. Dále se zhoršující sídlištní prostředí, vysoká energetická náročnost, defekty objektů a nutnost oprav nabývá na aktuálnosti řešit problém regenerace bytových domů postavených panelovou technologií. Zhoršující sídlištní prostředí se začíná projevovat i patologickými sociálními jevy a požadavek zkvalitnění prostředí sídlišť.
Dlouhodobý proces revitalizace panelových sídlišť je zaměřený na sociální, ekonomické, urbanistické, architektonické a technické zhodnocení sídlišť, v oblasti sociální a ekonomické budou vyhledávány optimální nástroje na podporu zachování současné skladby obyvatel,v oblasti aktualizace urbanistického a architektonického řešení hledat možnosti pokrytí všech současných požadavků přehodnocením sídlištních fondů a komplexním návrhem potřebných změn, v oblasti technických úprav a modernizace je cílem regenerace a zlepšení stavu jednotlivých objektů, zajištění jejich funkceschopnosti na úrovni současných požadavků, včetně efektivní provozní ekonomie v dlouhodobém horizontu.
Vysoká energetická náročnost, defekty objektů a nutnost oprav nabývá na aktuálnosti řešit problém regenerace, modernizace, rekonstrukce a oprav bytových domů postavených panelovou technologií. Možné reálné úspory energie, při zajištění energeticky vědomé regenerace budov, lze předpokládat ve výši až 120 PJ. Revitalizaci panelových domů je potřebné postihnout komplexně v souvislostech, jak z hledisek užitných, konstrukčních, statických a tepelné techniky, ale rovněž z hlediska stavební akustiky, požární bezpečnosti a technického zařízení budov.",
 address="VA Brno",
 booktitle="Progresivní technologie ve stavebnictví",
 chapter="6757",
 institution="VA Brno",
 year="2001",
 month="may",
 pages="32",
 publisher="VA Brno",
 type="conference paper"
}