Detail publikace

Studium mikrostruktury hutných keramických střepů vzhledem k jejich užitným vlastnostem

SOKOLÁŘ, R.

Originální název

Studium mikrostruktury hutných keramických střepů vzhledem k jejich užitným vlastnostem

Český název

Studium mikrostruktury hutných keramických střepů vzhledem k jejich užitným vlastnostem

Typ

dizertace

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Posouzení mikrostruktury střepů klinkerů průmyslově vyráběných a importovaných do České republiky vzhledem k jejich užitným technickým vlastnostem. Na základě dosažených poznatků a normových požadavků byly poté navrženy surovinové směsi za použití dvou plastických surovin (jíl Poštorná, cihlářská hlína Štěrboholy) a vhodných příměsí odpadních látek – slévárenský písek (s funkcí ostřiva), skelné střepy (s funkcí ostřiva a taviva) a konvertorové železité kaly (s funkcí taviva a barviva). Návrh surovinových směsí pro jíl Poštorná byl založen na metodě plánovaného experimentu. Na laboratorních i dodaných vzorcích střepů klinkeru provedena série laboratorních zkoušek charakterizující mikrostrukturu střepu - stanovena pórovitost střepů (mj. nasákavost, objemová hmotnost, skutečná a zdánlivá pórovitost, distribuce jednotlivých pórů), posouzení mineralogického složení (RTG difrakční analýza) a mikroskopická stanovení (optický a elektronový mikroskop). Dále posuzovány nejdůležitější užitné technické vlastnosti navržených střepů klinkeru (pevnost, mrazuvzdornost, kyselinovzdornost, obrusnost, výkvětotvornost, přítomnost škodlivého cicváru, barva).

Český abstrakt

Posouzení mikrostruktury střepů klinkerů průmyslově vyráběných a importovaných do České republiky vzhledem k jejich užitným technickým vlastnostem. Na základě dosažených poznatků a normových požadavků byly poté navrženy surovinové směsi za použití dvou plastických surovin (jíl Poštorná, cihlářská hlína Štěrboholy) a vhodných příměsí odpadních látek – slévárenský písek (s funkcí ostřiva), skelné střepy (s funkcí ostřiva a taviva) a konvertorové železité kaly (s funkcí taviva a barviva). Návrh surovinových směsí pro jíl Poštorná byl založen na metodě plánovaného experimentu. Na laboratorních i dodaných vzorcích střepů klinkeru provedena série laboratorních zkoušek charakterizující mikrostrukturu střepu - stanovena pórovitost střepů (mj. nasákavost, objemová hmotnost, skutečná a zdánlivá pórovitost, distribuce jednotlivých pórů), posouzení mineralogického složení (RTG difrakční analýza) a mikroskopická stanovení (optický a elektronový mikroskop). Dále posuzovány nejdůležitější užitné technické vlastnosti navržených střepů klinkeru (pevnost, mrazuvzdornost, kyselinovzdornost, obrusnost, výkvětotvornost, přítomnost škodlivého cicváru, barva).

Klíčová slova

mikrostruktura, klinker, odpadní látky, plánovaný experiment

Vydáno

01.01.2001

Dokumenty

BibTex


@phdthesis{BUT66647,
  author="Radomír {Sokolář}",
  title="Studium mikrostruktury hutných keramických střepů vzhledem k jejich užitným vlastnostem",
  annote="Posouzení mikrostruktury střepů klinkerů průmyslově vyráběných a importovaných do České republiky vzhledem k jejich užitným technickým vlastnostem. Na základě dosažených poznatků a normových požadavků byly poté navrženy surovinové směsi za použití dvou plastických surovin (jíl Poštorná, cihlářská hlína Štěrboholy) a vhodných příměsí odpadních látek – slévárenský písek (s funkcí ostřiva), skelné střepy (s funkcí ostřiva a taviva) a konvertorové železité kaly (s funkcí taviva a barviva). Návrh surovinových směsí pro jíl Poštorná byl založen na metodě plánovaného experimentu. Na laboratorních i dodaných vzorcích střepů klinkeru provedena série laboratorních zkoušek charakterizující mikrostrukturu střepu - stanovena pórovitost střepů (mj. nasákavost, objemová hmotnost, skutečná a zdánlivá pórovitost, distribuce jednotlivých pórů), posouzení mineralogického složení (RTG difrakční analýza) a mikroskopická stanovení (optický a elektronový mikroskop). Dále posuzovány nejdůležitější užitné technické vlastnosti navržených střepů klinkeru (pevnost, mrazuvzdornost, kyselinovzdornost, obrusnost, výkvětotvornost, přítomnost škodlivého cicváru, barva).",
  chapter="66647",
  year="2001",
  month="january",
  type="dissertation"
}