Detail publikace

Teorie regulárně a rychle se měnících funkcí na časových škálách a její aplikace v dynamických rovnicích

VÍTOVEC, J.

Originální název

Theory of regularly and rapidly varying functions on time scales and its application to dynamic equations

Český název

Teorie regulárně a rychle se měnících funkcí na časových škálách a její aplikace v dynamických rovnicích

Anglický název

Theory of regularly and rapidly varying functions on time scales and its application to dynamic equations

Typ

kniha odborná

Jazyk

en

Originální abstrakt

The aims of this tbook are two. First, to establish the theory of regular and rapid variation on time scales, which would naturally supplement and extend the existing theory of regular and rapid variation from the continuous and discrete case. Second, to apply the obtained theory in a study of asymptotic behavior of solutions to linear and half-linear second order dynamic equations on time scales.

Český abstrakt

Cíle této knihy jsou dva. Nejprve vybudovat teorii regulární a rychlé variace na časových škálách, která přirozeně doplňuje a rozšiřuje existující teorii regulární a rychlé variace ze spojitého a diskrétního případu. Poté aplikovat obdrženou teorii ke studiu asymptotického chování řešení lineárních a pololineárních dynamických rovnic druhého řádu na časových škálách.

Anglický abstrakt

The aims of this tbook are two. First, to establish the theory of regular and rapid variation on time scales, which would naturally supplement and extend the existing theory of regular and rapid variation from the continuous and discrete case. Second, to apply the obtained theory in a study of asymptotic behavior of solutions to linear and half-linear second order dynamic equations on time scales.

Klíčová slova

Regulárně se měnící funkce; rychle se měnící funkce; časová škála; věta o vnoření; reprezentační věta; dynamická rovnice druhého řádu; asymptotické vlastnosti; pololineární dynamická rovnice; q-diferenční rovnice; q-regulární variace; q-rychlá variace

Rok RIV

2011

Vydáno

15.02.2011

Nakladatel

Masaryk University

Místo

Brno

ISBN

978-80-210-5426-4

Edice

Muni PRESS

Číslo edice

1

Strany od

1

Strany do

90

Strany počet

90

BibTex


@book{BUT62034,
 author="Jiří {Vítovec}",
 title="Theory of regularly and rapidly varying functions on time scales and its application to dynamic equations",
 annote="The aims of this tbook are two. First, to establish the theory of regular and rapid variation on time scales, which would naturally supplement and extend the existing theory of regular and rapid variation from the continuous and discrete case. Second, to apply the obtained theory in a study of asymptotic behavior of solutions to linear and half-linear second order dynamic equations on time scales.",
 address="Masaryk University",
 chapter="62034",
 edition="Muni PRESS",
 howpublished="print",
 institution="Masaryk University",
 year="2011",
 month="february",
 pages="1--90",
 publisher="Masaryk University",
 type="book"
}