Detail publikace

Expertní systémy - praktická cvičení

PROVAZNÍK, I., BARDOŇOVÁ, J.

Originální název

Expertní systémy - praktická cvičení

Český název

Expertní systémy - praktická cvičení

Typ

skriptum

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Skriptum "Expertní systémy - praktická cvičení" je textem, který navazuje na práci autorů Provazník I, Kozumplík J: "Expertní systémy", VUTIUM Brno, 1999. Obsahem skript Expertní systémy byl úvod do reprezentace znalostí, popis struktury expertních systémů založených na pravidlech, a také popis jazyka CLIPS pro tvorbu expertních systémů. Text byl řazen do následujících kapitol: Úvod do expertních systémů, Principy expertních systémů, Neurčitost a nepřesná inference, Fuzzy inference, Programovací jazyk CLIPS, a Efektivita jazyků založených na pravidlech. Skriptum předkládané čtenáři obsahuje řešené příklady z příslušné oblasti umělé inteligence a může sloužit k několika účelům. Jednak je možné jej použít jako návod pro cvičení univerzitního kurzu Umělá inteligence nebo Expertní systémy. Dále umožňuje lépe proniknout do podstaty jazyka CLIPS díky popisu jednotlivých částí řešení příkladů. Příklady je také možné použít jako vzor řešení obecných problémů pomocí expertních systémů, kde je vyžadována aplikace principů deklarativního programování. Při přípravě skript byly použity příklady, které jsou volně dostupné na různých pracovištích distribuujících jazyk CLIPS, dále vlastní příklady autorů a příklady, které vznikly v rámci předmětu Expertní systémy, zajišťovaném Ústavem biomedicínského inženýrství. Autoři děkují především kolegům Jiřímu Kozumplíkovi a Petru Fedrovi, kteří přispěli při přípravě cvičení a poskytli cenné rady. Poděkování patří i frekventantům uvedeného předmětu, kteří svými dotazy iniciovali nejeden nápad použitý v textu.

Český abstrakt

Skriptum "Expertní systémy - praktická cvičení" je textem, který navazuje na práci autorů Provazník I, Kozumplík J: "Expertní systémy", VUTIUM Brno, 1999. Obsahem skript Expertní systémy byl úvod do reprezentace znalostí, popis struktury expertních systémů založených na pravidlech, a také popis jazyka CLIPS pro tvorbu expertních systémů. Text byl řazen do následujících kapitol: Úvod do expertních systémů, Principy expertních systémů, Neurčitost a nepřesná inference, Fuzzy inference, Programovací jazyk CLIPS, a Efektivita jazyků založených na pravidlech. Skriptum předkládané čtenáři obsahuje řešené příklady z příslušné oblasti umělé inteligence a může sloužit k několika účelům. Jednak je možné jej použít jako návod pro cvičení univerzitního kurzu Umělá inteligence nebo Expertní systémy. Dále umožňuje lépe proniknout do podstaty jazyka CLIPS díky popisu jednotlivých částí řešení příkladů. Příklady je také možné použít jako vzor řešení obecných problémů pomocí expertních systémů, kde je vyžadována aplikace principů deklarativního programování. Při přípravě skript byly použity příklady, které jsou volně dostupné na různých pracovištích distribuujících jazyk CLIPS, dále vlastní příklady autorů a příklady, které vznikly v rámci předmětu Expertní systémy, zajišťovaném Ústavem biomedicínského inženýrství. Autoři děkují především kolegům Jiřímu Kozumplíkovi a Petru Fedrovi, kteří přispěli při přípravě cvičení a poskytli cenné rady. Poděkování patří i frekventantům uvedeného předmětu, kteří svými dotazy iniciovali nejeden nápad použitý v textu.

Klíčová slova

expertní systémy

Vydáno

01.01.2000

Nakladatel

VUT v Brně

Místo

Brno

ISBN

80-214-1768-4

Strany od

1

Strany do

50

Strany počet

50

BibTex


@misc{BUT58724,
 author="Ivo {Provazník} and Jana {Kolářová}",
 title="Expertní systémy - praktická cvičení",
 annote="Skriptum "Expertní systémy - praktická cvičení" je textem, který navazuje na práci autorů Provazník I, Kozumplík J: "Expertní systémy", VUTIUM Brno, 1999. Obsahem skript Expertní systémy byl úvod do reprezentace znalostí, popis struktury expertních systémů založených na pravidlech, a také popis jazyka CLIPS pro tvorbu expertních systémů. Text byl řazen do následujících kapitol: Úvod do expertních systémů, Principy expertních systémů, Neurčitost a nepřesná inference, Fuzzy inference, Programovací jazyk CLIPS, a Efektivita jazyků založených na pravidlech. Skriptum předkládané čtenáři obsahuje řešené příklady z příslušné oblasti umělé inteligence a může sloužit k několika účelům. Jednak je možné jej použít jako návod pro cvičení univerzitního kurzu Umělá inteligence nebo Expertní systémy. Dále umožňuje lépe proniknout do podstaty jazyka CLIPS díky popisu jednotlivých částí řešení příkladů. Příklady je také možné použít jako vzor řešení obecných problémů pomocí expertních systémů, kde je vyžadována aplikace principů deklarativního programování. Při přípravě skript byly použity příklady, které jsou volně dostupné na různých pracovištích distribuujících jazyk CLIPS, dále vlastní příklady autorů a příklady, které vznikly v rámci předmětu Expertní systémy, zajišťovaném Ústavem biomedicínského inženýrství. Autoři děkují především kolegům Jiřímu Kozumplíkovi a Petru Fedrovi, kteří přispěli při přípravě cvičení a poskytli cenné rady. Poděkování patří i frekventantům uvedeného předmětu, kteří svými dotazy iniciovali nejeden nápad použitý v textu.",
 address="VUT v Brně",
 chapter="58724",
 institution="VUT v Brně",
 year="2000",
 month="january",
 pages="1",
 publisher="VUT v Brně",
 type="course reader"
}