Detail publikace

ČASOVÁ ANALÝZA MOSTŮ Z VYSOKOPEVNOSTNÍHO BETONU SE SPŘAŽENOU DESKOU

STRÁSKÝ, J. ZICH, M.

Originální název

ČASOVÁ ANALÝZA MOSTŮ Z VYSOKOPEVNOSTNÍHO BETONU SE SPŘAŽENOU DESKOU

Český název

ČASOVÁ ANALÝZA MOSTŮ Z VYSOKOPEVNOSTNÍHO BETONU SE SPŘAŽENOU DESKOU

Typ

kapitola v knize

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Jako u každé spřažené konstrukce dochází i u konstrukce mostu D211 v důsledku dotvarování a smršťování betonu k výrazné redistribuci vnitřních sil a ke změně průhybů mostu. Konstrukce je tvořená betony rozdílného stáří a rozdílných materiálových vlastností, tj. montovanými prefabrikovanými nosníky z vysokopevnostního betonu (C90/105, C60/75), které jsou následně cca s čtyř měsíčním zpožděním spřaženy s horní monolitickou železobetonovou deskou (C55/67). V listu je popisována časová analýza mostu.

Český abstrakt

Jako u každé spřažené konstrukce dochází i u konstrukce mostu D211 v důsledku dotvarování a smršťování betonu k výrazné redistribuci vnitřních sil a ke změně průhybů mostu. Konstrukce je tvořená betony rozdílného stáří a rozdílných materiálových vlastností, tj. montovanými prefabrikovanými nosníky z vysokopevnostního betonu (C90/105, C60/75), které jsou následně cca s čtyř měsíčním zpožděním spřaženy s horní monolitickou železobetonovou deskou (C55/67). V listu je popisována časová analýza mostu.

Klíčová slova

beton, výpočtové modely, most

Vydáno

01.04.2006

Nakladatel

Nakladatelství ČVUT

Místo

Praha

ISBN

80-01-03487-9

Kniha

Technické listy 2005, Díl 2: Soubor technických listů řešení

Edice

CIDEAS

Číslo edice

1

Strany od

1

Strany do

2

Strany počet

2

BibTex


@inbook{BUT55853,
 author="Jiří {Stráský} and Miloš {Zich}",
 title="ČASOVÁ ANALÝZA MOSTŮ Z VYSOKOPEVNOSTNÍHO BETONU SE SPŘAŽENOU DESKOU",
 annote="Jako u každé spřažené konstrukce dochází i u konstrukce mostu D211 v důsledku dotvarování a smršťování betonu k výrazné redistribuci vnitřních sil a ke změně průhybů mostu. Konstrukce je tvořená betony rozdílného stáří a rozdílných materiálových vlastností, tj. montovanými prefabrikovanými nosníky z vysokopevnostního betonu (C90/105, C60/75), které jsou následně cca s čtyř měsíčním zpožděním spřaženy s horní monolitickou železobetonovou deskou (C55/67). V listu je popisována časová analýza mostu.",
 address="Nakladatelství ČVUT",
 booktitle="Technické listy 2005, Díl 2: Soubor technických listů řešení",
 chapter="55853",
 edition="CIDEAS",
 institution="Nakladatelství ČVUT",
 year="2006",
 month="april",
 pages="1--2",
 publisher="Nakladatelství ČVUT",
 type="book chapter"
}