Detail publikace

Moderní metody matematického modelování řízení soustav

Šlapal, J., Čermák, J.

Originální název

Modern Methods of Mathematical Modelling of System Control

Český název

Moderní metody matematického modelování řízení soustav

Anglický název

Modern Methods of Mathematical Modelling of System Control

Typ

kapitola v knize

Jazyk

en

Originální abstrakt

The paper deals with two modern mathematical methods: a method that uses differential equations with a lag to model continuous systems and algebraic methods based on the theory of polynomials to model discrete linear systems. As an analytical solution to the equations in question on cannot be found, numerical approaches are necessary. The paper investigates the qualitative properties of numeric solutions. The modern methods used to control discrete systems are based on the theory of polynomials and polynomial matrices. As polynomials do not form a field bur only a ring, other rules than those for real numbers must be used for calculation. In the case of polynomial matrices, the situation is even more complex and therefore we will focus on their investigation.

Český abstrakt

Hlavním tématem článku je studium dvou moderních matematických metod teorie řízení, a to metody využívající diferenciálních rovnic se zpožděním pro modelová- ní spojitých soustav a algebraické metody založené na teorii polynomů pro modelování diskrétních lineárních soustav. Protože zmíněné rovnice nelze řešit analyticky, je nutné přistoupit k řešení numerickému. V článku jsou vyšetřovány kvalitativní vlastnosti těchto řešení. Moderní metody užívané při řízení diskrétních soustav jsou založeny na teorii polynomů a polynomiálních matic. Protože polynomy netvoří těleso, ale pouze okruh, je třeba se při počítání s nimi řídit jinými pravidly než při počítání s reálnými čísly. V případě polynomiálních matic je pak situace ještě složitější, proto se zaměříme zejména na jejich studium.

Anglický abstrakt

The paper deals with two modern mathematical methods: a method that uses differential equations with a lag to model continuous systems and algebraic methods based on the theory of polynomials to model discrete linear systems. As an analytical solution to the equations in question on cannot be found, numerical approaches are necessary. The paper investigates the qualitative properties of numeric solutions. The modern methods used to control discrete systems are based on the theory of polynomials and polynomial matrices. As polynomials do not form a field bur only a ring, other rules than those for real numbers must be used for calculation. In the case of polynomial matrices, the situation is even more complex and therefore we will focus on their investigation.

Klíčová slova

Spojité soustavy, diskrétní soustavy, řízení, diferenciální rovnice, polynomy

Rok RIV

2005

Vydáno

31.12.2005

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně

Místo

Brno

ISBN

80-214-3144-X

Kniha

Modelling of Mechatronics Systems I

Edice

Fakulta strojního inženýrství

Číslo edice

1

Strany od

1

Strany do

10

Strany počet

10

BibTex


@inbook{BUT55583,
 author="Josef {Šlapal} and Jan {Čermák}",
 title="Modern Methods of Mathematical Modelling of System Control",
 annote="The paper deals with two modern mathematical methods: a method that uses differential equations with a lag to model continuous systems and algebraic methods based on the theory of polynomials to model discrete linear systems. As an analytical solution to the equations in question on cannot be found, numerical approaches are necessary. The paper investigates the qualitative properties of numeric solutions. The modern methods used to control discrete systems are based on the theory of polynomials and polynomial matrices. As polynomials do not form a field bur only a ring, other rules than those for real numbers must be used for calculation. In the case of polynomial matrices, the situation is even more complex and therefore we will focus on their investigation.",
 address="Vysoké učení technické v Brně",
 booktitle="Modelling of Mechatronics Systems I",
 chapter="55583",
 edition="Fakulta strojního inženýrství",
 institution="Vysoké učení technické v Brně",
 year="2005",
 month="december",
 pages="1--10",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně",
 type="book chapter"
}