Detail publikace

Řízení vztahů se stakeholdry-nová výzva pro marketingové řízení podniků na průmyslových trzích

ŠIMBEROVÁ, I.

Originální název

Řízení vztahů se stakeholdry-nová výzva pro marketingové řízení podniků na průmyslových trzích

Český název

Řízení vztahů se stakeholdry-nová výzva pro marketingové řízení podniků na průmyslových trzích

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek rozebírá aktuální marketingové koncepce, které rozšiřují klasický pohled zaměřenosti na zákazníka o další skupiny stakeholdrů. Mezi tyto v současnosti nejvíce diskutované koncepce náleží zejména tržní orientace a marketing vztahů. Model synergické marketingové koncepce, který vychází z holistického marketingu, nabízí možné řešení zvýšení schopnosti podniků reagovat na dynamické změny na průmyslových trzích. Spojením základních a v mnoha případech i protichůdných principů a zásad v jednotný celek, který je výsledkem široké synergické perspektivy zahrnující vztahy s klíčovými stakeholdry do marketingového řízení podniku, se vytváří prostor pro podniky, jež chtějí účelně koordinovat své marketingové a obchodní aktivity.Vytváření a budování dlouhodobých vztahů a sítí vztahů s klíčovými stakeholdry a tržní orientace se jeví být vhodnou příležitosti pro poskytování a zvyšování hodnoty poskytované cílovým trhům prostřednictvím komplexní nabídky složené s výrobků a služeb. Příspěvek je připraven v rámci výzkumného projektu s názvem Výzkum implementace tržní orientace v hi-tech firmách. Projekt je financován Grantovou agenturou ČR pod číslem (GA 402/07/1493).

Český abstrakt

Příspěvek rozebírá aktuální marketingové koncepce, které rozšiřují klasický pohled zaměřenosti na zákazníka o další skupiny stakeholdrů. Mezi tyto v současnosti nejvíce diskutované koncepce náleží zejména tržní orientace a marketing vztahů. Model synergické marketingové koncepce, který vychází z holistického marketingu, nabízí možné řešení zvýšení schopnosti podniků reagovat na dynamické změny na průmyslových trzích. Spojením základních a v mnoha případech i protichůdných principů a zásad v jednotný celek, který je výsledkem široké synergické perspektivy zahrnující vztahy s klíčovými stakeholdry do marketingového řízení podniku, se vytváří prostor pro podniky, jež chtějí účelně koordinovat své marketingové a obchodní aktivity.Vytváření a budování dlouhodobých vztahů a sítí vztahů s klíčovými stakeholdry a tržní orientace se jeví být vhodnou příležitosti pro poskytování a zvyšování hodnoty poskytované cílovým trhům prostřednictvím komplexní nabídky složené s výrobků a služeb. Příspěvek je připraven v rámci výzkumného projektu s názvem Výzkum implementace tržní orientace v hi-tech firmách. Projekt je financován Grantovou agenturou ČR pod číslem (GA 402/07/1493).

Klíčová slova

Stakeholdři, marketingové řízení, průmyslové trhy, tržní orientace, řízení vztahů se zákazníky

Rok RIV

2009

Vydáno

05.07.2009

Nakladatel

OMCHPT STU Bratislava

Místo

Bratislava

Strany od

77

Strany do

84

Strany počet

7

BibTex


@article{BUT48459,
 author="Iveta {Šimberová}",
 title="Řízení vztahů se stakeholdry-nová výzva pro marketingové řízení podniků na průmyslových trzích",
 annote="Příspěvek rozebírá aktuální marketingové koncepce, které rozšiřují klasický pohled zaměřenosti na zákazníka o další skupiny stakeholdrů. Mezi tyto v současnosti nejvíce diskutované koncepce náleží zejména tržní orientace a marketing vztahů. Model synergické marketingové koncepce, který vychází z holistického marketingu, nabízí možné řešení zvýšení schopnosti podniků reagovat na dynamické změny na průmyslových trzích. Spojením základních a v mnoha případech i protichůdných principů a zásad v jednotný celek, který je výsledkem široké synergické perspektivy zahrnující vztahy s klíčovými stakeholdry do marketingového řízení podniku, se vytváří prostor pro podniky, jež chtějí účelně koordinovat své marketingové a obchodní aktivity.Vytváření a budování dlouhodobých vztahů a sítí vztahů s klíčovými stakeholdry a tržní orientace se jeví být vhodnou příležitosti pro poskytování a zvyšování hodnoty poskytované cílovým trhům prostřednictvím komplexní nabídky složené s výrobků a služeb. Příspěvek je připraven v rámci výzkumného projektu s názvem Výzkum implementace tržní orientace v hi-tech firmách. Projekt je financován Grantovou agenturou ČR pod číslem (GA 402/07/1493).",
 address="OMCHPT STU Bratislava",
 chapter="48459",
 institution="OMCHPT STU Bratislava",
 journal="MANEKO",
 number="1",
 volume="1",
 year="2009",
 month="july",
 pages="77--84",
 publisher="OMCHPT STU Bratislava",
 type="journal article - other"
}