Detail publikace

Detekce komplexů QRS v signálech EKG založená na spojité vlnkové transformaci

VÍTEK, M. KOZUMPLÍK, J.

Originální název

Detekce komplexů QRS v signálech EKG založená na spojité vlnkové transformaci

Český název

Detekce komplexů QRS v signálech EKG založená na spojité vlnkové transformaci

Anglický název

Detection of QRS complexes in ECG signals based on a continuous wavelet transform

Typ

článek v časopise

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Článek se zabývá moderním přístupem detekce komplexů QRS v signálech EKG, který je založen na spojité vlnkové transformaci. V příspěvku je podrobně rozebrán navržený detekční přístup, včetně konkrétních hodnot parametrů algoritmu. Navržený detektor QRS byl otestován na signálech ze standardní databáze CSE a dosáhl úspěšnosti detekce 99,29%.

Český abstrakt

Článek se zabývá moderním přístupem detekce komplexů QRS v signálech EKG, který je založen na spojité vlnkové transformaci. V příspěvku je podrobně rozebrán navržený detekční přístup, včetně konkrétních hodnot parametrů algoritmu. Navržený detektor QRS byl otestován na signálech ze standardní databáze CSE a dosáhl úspěšnosti detekce 99,29%.

Anglický abstrakt

The article deals with a modern approach of QRS detection in ECG signals based on a continuous wavelet transform. The paper describes designed detection approach, including specific values of algorithm parameters. Designed QRS detector was evaluated on the standard CSE database and achieved sensitivity of 99,29%.

Klíčová slova

detekce QRS, EKG, spojitá vlnková transformace

Rok RIV

2009

Vydáno

04.05.2009

Strany od

1

Strany do

5

Strany počet

5

BibTex


@article{BUT47233,
 author="Martin {Vítek} and Jiří {Kozumplík}",
 title="Detekce komplexů QRS v signálech EKG založená na spojité vlnkové transformaci",
 annote="Článek se zabývá moderním přístupem detekce komplexů QRS v signálech EKG, který je založen na spojité vlnkové transformaci. V příspěvku je podrobně rozebrán navržený detekční přístup, včetně konkrétních hodnot parametrů algoritmu. Navržený detektor QRS byl otestován na signálech ze standardní databáze CSE a dosáhl úspěšnosti detekce 99,29%.",
 chapter="47233",
 journal="Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)",
 number="21",
 volume="2009",
 year="2009",
 month="may",
 pages="1--5",
 type="journal article"
}