Detail publikace

Ověření kvality gradientních magnetických polí metodami magnetické rezonance

MAREŠ, M. GESCHEIDTOVÁ, E. BARTUŠEK, K.

Originální název

Ověření kvality gradientních magnetických polí metodami magnetické rezonance

Český název

Ověření kvality gradientních magnetických polí metodami magnetické rezonance

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Zobrazovací techniky založené na principu nukleární magnetické rezonance (MR) patří mezi jedny z nejmodernějších metod studia fyzikálních, chemických a biologických vlastností látek. Univerzálnost je předurčuje k použití v širokém spektru vědeckých disciplín. Velmi důležité uplatnění našla MR v oblasti lékařské. Difúzní efekty charakterizují pohyb jader v měřených tkáních a jsou jedním z důležitých faktorů vzniku zkreslení v měřeném obraze. Výrazně snižují velikost spinového echa v MR měřicích metodách. Difúzní koeficienty je možné vypočítat ze změny amplitudy v MR obraze. MR zobrazení objektu váhovaná difúzními koeficienty vyžadují definovaný průběh gradientních impulzů a znalost jejich časového průběhu svysokou přesností. V metodách měření difúzních koeficientů je požadována minimální délka náběžných i sestupných hran, definovaná velikost buzeného gradientu magnetického pole a také symetrie kladných a záporných gradientních impulzů (nulový integrál mpulzů stejné velikosti s opačnou polaritou). K určení výše jmenovaných charakteristik časových průběhů gradientních impulzů obou polarit byla vyvinuta a na tomografu s indukcí základního magnetického pole 4,7T experimentálně ověřena jednoduchá metoda měření, která je založena na principu měření okamžitého kmitočtu MR signálu generovaného jádry excitovanými v tenké vrstvě zkoumaného vzorku umístěné mimo střed gradientního pole za přítomnosti gradientního impulzu.

Český abstrakt

Zobrazovací techniky založené na principu nukleární magnetické rezonance (MR) patří mezi jedny z nejmodernějších metod studia fyzikálních, chemických a biologických vlastností látek. Univerzálnost je předurčuje k použití v širokém spektru vědeckých disciplín. Velmi důležité uplatnění našla MR v oblasti lékařské. Difúzní efekty charakterizují pohyb jader v měřených tkáních a jsou jedním z důležitých faktorů vzniku zkreslení v měřeném obraze. Výrazně snižují velikost spinového echa v MR měřicích metodách. Difúzní koeficienty je možné vypočítat ze změny amplitudy v MR obraze. MR zobrazení objektu váhovaná difúzními koeficienty vyžadují definovaný průběh gradientních impulzů a znalost jejich časového průběhu svysokou přesností. V metodách měření difúzních koeficientů je požadována minimální délka náběžných i sestupných hran, definovaná velikost buzeného gradientu magnetického pole a také symetrie kladných a záporných gradientních impulzů (nulový integrál mpulzů stejné velikosti s opačnou polaritou). K určení výše jmenovaných charakteristik časových průběhů gradientních impulzů obou polarit byla vyvinuta a na tomografu s indukcí základního magnetického pole 4,7T experimentálně ověřena jednoduchá metoda měření, která je založena na principu měření okamžitého kmitočtu MR signálu generovaného jádry excitovanými v tenké vrstvě zkoumaného vzorku umístěné mimo střed gradientního pole za přítomnosti gradientního impulzu.

Klíčová slova

Nukleární magnetická rezonence,difuzní koeficienty, gradientní impulz, spinové echo, symetrie gradientních impulzů.

Rok RIV

2005

Vydáno

09.12.2005

Nakladatel

VUT v Brně

Místo

Brno

ISSN

1213-1539

Periodikum

Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)

Ročník

05049

Číslo

49

Stát

CZ

Strany od

1

Strany do

10

Strany počet

10

Dokumenty

BibTex


@article{BUT46328,
 author="Martin {Mareš} and Eva {Gescheidtová} and Karel {Bartušek}",
 title="Ověření kvality gradientních magnetických polí metodami magnetické rezonance",
 annote="Zobrazovací techniky založené na principu nukleární magnetické rezonance (MR) patří mezi jedny z nejmodernějších metod studia fyzikálních, chemických a biologických vlastností látek. Univerzálnost je předurčuje k použití v širokém spektru vědeckých disciplín. Velmi důležité uplatnění našla MR v oblasti lékařské. Difúzní efekty charakterizují pohyb jader v měřených tkáních a jsou jedním z důležitých faktorů vzniku zkreslení v měřeném obraze. Výrazně snižují velikost spinového echa v MR měřicích metodách. Difúzní koeficienty je možné vypočítat ze změny amplitudy v MR obraze. MR zobrazení objektu váhovaná difúzními koeficienty vyžadují definovaný průběh gradientních impulzů a znalost jejich časového průběhu svysokou přesností. V metodách měření difúzních koeficientů je požadována minimální délka náběžných i sestupných hran, definovaná velikost buzeného gradientu magnetického pole a také symetrie kladných a záporných gradientních impulzů (nulový integrál mpulzů stejné velikosti s opačnou polaritou). K určení výše jmenovaných charakteristik časových průběhů gradientních impulzů obou polarit byla vyvinuta a na tomografu s indukcí základního magnetického pole 4,7T experimentálně ověřena jednoduchá metoda měření, která je založena na principu měření okamžitého kmitočtu MR signálu generovaného jádry excitovanými v tenké vrstvě zkoumaného vzorku umístěné mimo střed gradientního pole za přítomnosti gradientního impulzu.",
 address="VUT v Brně",
 chapter="46328",
 institution="VUT v Brně",
 number="49",
 volume="05049",
 year="2005",
 month="december",
 pages="1",
 publisher="VUT v Brně",
 type="journal article - other"
}