Detail publikace

Modelování deterministického chaosu elektronickými obvody

PETRŽELA, J. GÖTTHANS, T. HRUBOŠ, Z.

Originální název

Modeling deterministic chaos using electronic circuits

Český název

Modelování deterministického chaosu elektronickými obvody

Anglický název

Modeling deterministic chaos using electronic circuits

Typ

článek v časopise

Jazyk

en

Originální abstrakt

This paper brings a note on systematic circuit synthesis methods for modeling the dynamical systems given by mathematical model. Both classical synthesis and integrator based method is demonstrated via the relatively complicated real physical systems with possible chaotic solution. A variety of the different active building blocks are utilized to make the final circuits as simple as possible while preserving easily measurable voltage-mode state variables. Brief experimental verification, i.e. oscilloscope screenshots, is presented. The observed attractors have some structural stability and good relationship to their numerically integrated counterparts.

Český abstrakt

Tento příspěvek přináší poznatky z oblasti systematické obvodové syntézy z hlediska modelování dynamických systémů daných matematickým modelem. Klasická a integrátorová metoda syntézy je demonstrována na relativně komplikovaných reálných fyzikálních systémech s možným chaotickým řešením. Ve výsledných obvodových strukturách jsou využity různé aktivní prvky tak, aby tato byla maximálně jednoduchá, pracovala v napěťovém režimu a byla snadno měřitelná. V článku je rovněž obsaženo experimentální ověření navržených zapojení, a to formou snímků z osciloskopu. Pozorované atraktory vykazují určitou strukturální stabilitu a dobrou shodu s numericky integrovanými protějšky.

Anglický abstrakt

This paper brings a note on systematic circuit synthesis methods for modeling the dynamical systems given by mathematical model. Both classical synthesis and integrator based method is demonstrated via the relatively complicated real physical systems with possible chaotic solution. A variety of the different active building blocks are utilized to make the final circuits as simple as possible while preserving easily measurable voltage-mode state variables. Brief experimental verification, i.e. oscilloscope screenshots, is presented. The observed attractors have some structural stability and good relationship to their numerically integrated counterparts.

Klíčová slova

Autonomní systém, stavový atraktor, chaos, analogový oscilátor, dynamický pohyb

Rok RIV

2011

Vydáno

01.06.2011

Strany od

438

Strany do

444

Strany počet

7

BibTex


@article{BUT46142,
 author="Jiří {Petržela} and Tomáš {Götthans} and Zdeněk {Hruboš}",
 title="Modeling deterministic chaos using electronic circuits",
 annote="This paper brings a note on systematic circuit synthesis methods for modeling the dynamical systems given by mathematical model. Both classical synthesis and integrator based method is demonstrated via the relatively complicated real physical systems with possible chaotic solution. A variety of the different active building blocks are utilized to make the final circuits as simple as possible while preserving easily measurable voltage-mode state variables. Brief experimental verification, i.e. oscilloscope screenshots, is presented. The observed attractors have some structural stability and good relationship to their numerically integrated counterparts.",
 chapter="46142",
 journal="Radioengineering",
 number="2",
 volume="20",
 year="2011",
 month="june",
 pages="438--444",
 type="journal article"
}