Detail publikace

Vliv lehčiv na vlastnosti keramického střepu a emise CO a SO2 při výpalu

SOKOLÁŘ, R. PETRŮ, A.

Originální název

Vliv lehčiv na vlastnosti keramického střepu a emise CO a SO2 při výpalu

Český název

Vliv lehčiv na vlastnosti keramického střepu a emise CO a SO2 při výpalu

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Komplexní posouzení surovinové směsi s přídavkem různých druhů odpadních lehčiv pro výrobu cihelných lehčených tepelně izolačních tvarovek typu THERM nejen z hlediska vlastností plastického těsta a pórovitosti střepu po výpalu, ale také z hlediska množství škodlivých emisí zejména SO2 a CO během výpalu. Jako lehčiva byly použity: dřevěné piliny jako standardní přímo působící lehčivo cihlářských střepů, papírenské kaly jako velmi perspektivní a stále více se využívající přímo působící lehčivo v cihlářském průmyslu, cementotřískový odpad, který vzniká při řezání a formátování cementotřískových desek jako přímo působící lehčivo díky obsahující dřevní hmotě, elektrárenský popílek jako zástupce nepřímo působícího lehčiva.

Český abstrakt

Komplexní posouzení surovinové směsi s přídavkem různých druhů odpadních lehčiv pro výrobu cihelných lehčených tepelně izolačních tvarovek typu THERM nejen z hlediska vlastností plastického těsta a pórovitosti střepu po výpalu, ale také z hlediska množství škodlivých emisí zejména SO2 a CO během výpalu. Jako lehčiva byly použity: dřevěné piliny jako standardní přímo působící lehčivo cihlářských střepů, papírenské kaly jako velmi perspektivní a stále více se využívající přímo působící lehčivo v cihlářském průmyslu, cementotřískový odpad, který vzniká při řezání a formátování cementotřískových desek jako přímo působící lehčivo díky obsahující dřevní hmotě, elektrárenský popílek jako zástupce nepřímo působícího lehčiva.

Rok RIV

2006

Vydáno

01.12.2006

Nakladatel

SiliS

Místo

Praha

ISSN

1210-2520

Periodikum

Keramický zpravodaj

Ročník

22

Číslo

6

Stát

CZ

Strany od

4

Strany do

10

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@article{BUT44432,
 author="Radomír {Sokolář} and Aleš {Petrů}",
 title="Vliv lehčiv na vlastnosti keramického střepu a emise CO a SO2 při výpalu",
 annote="Komplexní posouzení surovinové směsi s přídavkem různých druhů odpadních lehčiv pro výrobu cihelných lehčených tepelně izolačních tvarovek typu THERM nejen z hlediska vlastností plastického těsta a pórovitosti střepu po výpalu, ale také z hlediska množství škodlivých emisí zejména SO2 a CO během výpalu. Jako lehčiva byly použity: dřevěné piliny jako standardní přímo působící lehčivo cihlářských střepů, papírenské kaly jako velmi perspektivní a stále více se využívající přímo působící lehčivo v cihlářském průmyslu, cementotřískový odpad, který vzniká při řezání a formátování cementotřískových desek jako přímo působící lehčivo díky obsahující dřevní hmotě, elektrárenský popílek jako zástupce nepřímo působícího lehčiva.
",
 address="SiliS",
 chapter="44432",
 institution="SiliS",
 journal="Keramický zpravodaj",
 number="6",
 volume="22",
 year="2006",
 month="december",
 pages="4--10",
 publisher="SiliS",
 type="journal article - other"
}