Detail publikace

Regulárně se měnící klesající řešení pololineárních dynamických rovnic

VÍTOVEC, J. ŘEHÁK, P.

Originální název

Regularly varying decreasing solutions of half-linear dynamic equations

Český název

Regulárně se měnící klesající řešení pololineárních dynamických rovnic

Anglický název

Regularly varying decreasing solutions of half-linear dynamic equations

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

Necessary and sufficient conditions in terms of the integral of the coefficient are derived under which positive decreasing solutions of a half-linear dynamic equation are (normalized) regularly varying of a known index.

Český abstrakt

Nutné a postačující podmínky popsané pomocí integrálu z koeficientu jsou odvozeny za předpokladu, že kladné klesající řešení pololineární dynamické rovnice je (normalizovaně) regulárně se měnící se známým indexem.

Anglický abstrakt

Necessary and sufficient conditions in terms of the integral of the coefficient are derived under which positive decreasing solutions of a half-linear dynamic equation are (normalized) regularly varying of a known index.

Klíčová slova

Regulárně se měnící funkce; Regulárně se měnící posloupnosti; Časová škála; Pololineární dynamická rovnice

Rok RIV

2010

Vydáno

01.11.2010

ISBN

978-981-4287-64-7

Kniha

Discrete Dynamics and Difference Equations, Proceedings of the Twelfth International Conference on Difference Equations and Applications

Strany od

375

Strany do

382

Strany počet

8

BibTex


@inproceedings{BUT36283,
  author="Jiří {Vítovec} and Pavel {Řehák}",
  title="Regularly varying decreasing solutions of half-linear dynamic equations",
  annote="Necessary and sufficient conditions in terms of the integral of the coefficient are derived under which positive decreasing solutions of a half-linear dynamic equation are (normalized) regularly varying of a known index.",
  booktitle="Discrete Dynamics and Difference Equations, Proceedings of the Twelfth International Conference on Difference Equations and Applications",
  chapter="36283",
  howpublished="print",
  year="2010",
  month="november",
  pages="375--382",
  type="conference paper"
}