Detail publikace

Průběžné sledování rekonstrukce předpjatého železničního mostu z roku 1961

KLUSÁČEK, L. BUREŠ, J. NEČAS, R.

Originální název

Průběžné sledování rekonstrukce předpjatého železničního mostu z roku 1961

Český název

Průběžné sledování rekonstrukce předpjatého železničního mostu z roku 1961

Anglický název

The Continuous Monitoring During Reconstruction of Railway Prestressed Bridge From Year 1961

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek se zabývá tenzometrickým a geodetickým sledováním rekonstrukce předpjaté železniční mostní konstrukce mostu o pěti polích uvedeného do provozu roku 1961. Původní předpjatá konstrukce byla zesílena spřaženou deskou ve tvaru koryta s průběžným štěrkovým ložem a dodatečným předpětím volnými kabely. Součástí sanace spodní stavby byla oprava a nové osazení ložisek. Konstrukce byla sledována v průběhu rekonstrukce během jednotlivých fází výstavby, včetně poslední fáze - ověřovací zatěžovací zkoušky. Příspěvek popisuje technologii tenzometrického a geodetického měřícího monitorovacícho systému pro měření přetvoření a prostorových posunů v průběhu rekonstrukce i při zatěžovací zkoušce mostu. Ze získaných dat budou uvedeny vybrané nejzajímavější výsledky ilustrující moderní a pokročilé možnosti průběžného sledování při náročné rekonstrukci.

Český abstrakt

Příspěvek se zabývá tenzometrickým a geodetickým sledováním rekonstrukce předpjaté železniční mostní konstrukce mostu o pěti polích uvedeného do provozu roku 1961. Původní předpjatá konstrukce byla zesílena spřaženou deskou ve tvaru koryta s průběžným štěrkovým ložem a dodatečným předpětím volnými kabely. Součástí sanace spodní stavby byla oprava a nové osazení ložisek. Konstrukce byla sledována v průběhu rekonstrukce během jednotlivých fází výstavby, včetně poslední fáze - ověřovací zatěžovací zkoušky. Příspěvek popisuje technologii tenzometrického a geodetického měřícího monitorovacícho systému pro měření přetvoření a prostorových posunů v průběhu rekonstrukce i při zatěžovací zkoušce mostu. Ze získaných dat budou uvedeny vybrané nejzajímavější výsledky ilustrující moderní a pokročilé možnosti průběžného sledování při náročné rekonstrukci.

Anglický abstrakt

The paper presents the strain-gauge and geodetic monitoring during reconstruction of the prestressed railway bridge construction Gagarin with five spans, commissioned in 1961. The original prestressed construction was reinforced by composite slab-shaped channel with a continuous gravel ballast and free additional prestressing cables. Components of rehabilitation of the substructure were repairs and installation of the new bearings. The construction has been monitored during the single reconstruction stages, including the last phase - verification loading test.

Klíčová slova

monitoring, most, deformace, rekonstrukce

Rok RIV

2011

Vydáno

14.04.2011

Nakladatel

SEKURKON s.r.o.

Místo

Brno

ISBN

978-80-86604-52-7

Kniha

16. mezinárodní sympozium Mosty 2011

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

223

Strany do

228

Strany počet

6

BibTex


@inproceedings{BUT36203,
 author="Ladislav {Klusáček} and Jiří {Bureš} and Radim {Nečas}",
 title="Průběžné sledování rekonstrukce předpjatého železničního mostu z roku 1961",
 annote="Příspěvek se zabývá tenzometrickým a geodetickým sledováním rekonstrukce předpjaté železniční mostní konstrukce mostu o pěti polích uvedeného do provozu roku 1961. Původní předpjatá konstrukce byla zesílena spřaženou deskou ve tvaru koryta s průběžným štěrkovým ložem a dodatečným předpětím volnými kabely. Součástí sanace spodní stavby byla oprava a nové osazení ložisek. 
Konstrukce byla sledována v průběhu rekonstrukce během jednotlivých fází výstavby, včetně poslední fáze - ověřovací zatěžovací zkoušky. 
Příspěvek popisuje technologii tenzometrického a geodetického měřícího monitorovacícho systému pro měření přetvoření a prostorových posunů v průběhu rekonstrukce i při zatěžovací zkoušce mostu. Ze získaných dat budou uvedeny vybrané nejzajímavější výsledky ilustrující moderní a pokročilé možnosti průběžného sledování při náročné rekonstrukci.",
 address="SEKURKON s.r.o.",
 booktitle="16. mezinárodní sympozium Mosty 2011",
 chapter="36203",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="SEKURKON s.r.o.",
 year="2011",
 month="april",
 pages="223--228",
 publisher="SEKURKON s.r.o.",
 type="conference paper"
}