Detail publikace

Lomové chování keramických laminátů se silně vázanými vrstvami

CHLUP, Z. SLABÁKOVÁ, L. DRDLÍK, D. HADRABA, H. DLOUHÝ, I.

Originální název

Lomové chování keramických laminátů se silně vázanými vrstvami

Český název

Lomové chování keramických laminátů se silně vázanými vrstvami

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Vrstevnaté keramické materiály mají vyšší potenciál využití než monolitické keramiky. Mohou být rozlišovány na základě designu laminátové struktury. Nejčastejším používaným rozlišením je podle chovaní na rozhraní mezi vrstvami, tj. rozhraní se silně nebo slabě vázanými vrtsvami. V tomto příspěvku bylo popsáno lomové chování laminátů se silně vázanými vrstvami, které umožňují vznik zbytkových pnutí ve vrstvách. Přítomnost zbytkových napětí může ovlivnit lomové chování. Byly připraveny keramické lamináty z oxidu hlinitého a oxidu zirkoničitého pomocí meteody elektroforetické depozice. Lomové chování bylo měřeno pomocí tříbodového ohybu na SEVNB vzorcích. Ze zrekonstruovaných lomových ploch byly určovány změny šíření trhlin. Byl nalezen a popsán vliv zbytkových napětí na lomové chovaní keramických laminátů.

Český abstrakt

Vrstevnaté keramické materiály mají vyšší potenciál využití než monolitické keramiky. Mohou být rozlišovány na základě designu laminátové struktury. Nejčastejším používaným rozlišením je podle chovaní na rozhraní mezi vrstvami, tj. rozhraní se silně nebo slabě vázanými vrtsvami. V tomto příspěvku bylo popsáno lomové chování laminátů se silně vázanými vrstvami, které umožňují vznik zbytkových pnutí ve vrstvách. Přítomnost zbytkových napětí může ovlivnit lomové chování. Byly připraveny keramické lamináty z oxidu hlinitého a oxidu zirkoničitého pomocí meteody elektroforetické depozice. Lomové chování bylo měřeno pomocí tříbodového ohybu na SEVNB vzorcích. Ze zrekonstruovaných lomových ploch byly určovány změny šíření trhlin. Byl nalezen a popsán vliv zbytkových napětí na lomové chovaní keramických laminátů.

Klíčová slova

karamika, laminát, lomové chování

Rok RIV

2010

Vydáno

29.10.2010

Nakladatel

Ústav fyziky materiálů AVČR

Místo

Brno

ISBN

978-80-87434-01-7

Kniha

Křehký lom

Číslo edice

1

Strany od

133

Strany do

146

Strany počet

14

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT35964,
 author="Zdeněk {Chlup} and Lenka {Novotná} and Daniel {Drdlík} and Hynek {Hadraba} and Ivo {Dlouhý}",
 title="Lomové chování keramických laminátů se silně vázanými vrstvami",
 annote="Vrstevnaté keramické materiály mají vyšší potenciál využití než monolitické keramiky. Mohou být rozlišovány na základě designu laminátové struktury. Nejčastejším používaným rozlišením je podle chovaní na rozhraní mezi vrstvami, tj. rozhraní se silně nebo slabě vázanými vrtsvami. V tomto příspěvku bylo popsáno lomové chování laminátů se silně vázanými vrstvami, které umožňují vznik zbytkových pnutí ve vrstvách. Přítomnost zbytkových napětí může ovlivnit lomové chování. Byly připraveny keramické lamináty z oxidu hlinitého a oxidu zirkoničitého pomocí meteody elektroforetické depozice. Lomové chování bylo měřeno pomocí tříbodového ohybu na SEVNB vzorcích. Ze zrekonstruovaných lomových ploch byly určovány změny šíření trhlin. Byl nalezen a popsán vliv zbytkových napětí na lomové chovaní keramických laminátů.",
 address="Ústav fyziky materiálů AVČR",
 booktitle="Křehký lom",
 chapter="35964",
 howpublished="print",
 institution="Ústav fyziky materiálů AVČR",
 year="2010",
 month="october",
 pages="133--146",
 publisher="Ústav fyziky materiálů AVČR",
 type="conference paper"
}