Detail publikace

Vysokoteplotní provozní zkřehnutí oceli Eurofer97

STRATIL, L. HADRABA, H. DLOUHÝ, I.

Originální název

Vysokoteplotní provozní zkřehnutí oceli Eurofer97

Český název

Vysokoteplotní provozní zkřehnutí oceli Eurofer97

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Cílem práce je popsání vlivu dlouhodobého žíhání na mikrostrukturu a lomové vlastnosti oceli Eurofer97. Použití vysoce chromových ocelí je významně ovlivněno jejich zkřehnutím, které je způsobeno hrubnutím karbidů [1] nebo interkrystalickým zkřehnutím [2]. Byla provedena detailní mikrostrukturní analýza oceli v dodaném stavu a ve stavu po dlouhodobém žíhání za podmínek 550 C/5.000 h. Mechanické vlastnosti byly hodnoceny Charpyho zkouškou rázem v ohybu. Po dlouhodoném žíhání byly pozorovány mírné mikrostrukutní změny jako jemné hrubnutí karbidů a částečná rekrystalizace subrzn. Izotermické žíhání způsobilo posun tDBTT o asi +5 C. Jemná degradace hodnot nárazové práce byla pravděpodobně způsobena synergickým vlivem hrubnutí karbidů a částečnou rekrystalizací subzrn.

Český abstrakt

Cílem práce je popsání vlivu dlouhodobého žíhání na mikrostrukturu a lomové vlastnosti oceli Eurofer97. Použití vysoce chromových ocelí je významně ovlivněno jejich zkřehnutím, které je způsobeno hrubnutím karbidů [1] nebo interkrystalickým zkřehnutím [2]. Byla provedena detailní mikrostrukturní analýza oceli v dodaném stavu a ve stavu po dlouhodobém žíhání za podmínek 550 C/5.000 h. Mechanické vlastnosti byly hodnoceny Charpyho zkouškou rázem v ohybu. Po dlouhodoném žíhání byly pozorovány mírné mikrostrukutní změny jako jemné hrubnutí karbidů a částečná rekrystalizace subrzn. Izotermické žíhání způsobilo posun tDBTT o asi +5 C. Jemná degradace hodnot nárazové práce byla pravděpodobně způsobena synergickým vlivem hrubnutí karbidů a částečnou rekrystalizací subzrn.

Klíčová slova

izotermické žíhání, zkřehnutí, razové chování

Rok RIV

2009

Vydáno

08.11.2009

Nakladatel

Bureš R. ; Dusza J. . - Košice, Slovenská republika : Institute of Materials Research of the Slovak Academy of Sciences in Košice

Místo

Košice (Slovac Republic)

ISBN

978-80-968543-8-7

Kniha

Fraktografia 2009. Košice, Slovenská republika

Strany od

257

Strany do

260

Strany počet

4

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT35276,
 author="Luděk {Stratil} and Hynek {Hadraba} and Ivo {Dlouhý}",
 title="Vysokoteplotní provozní zkřehnutí oceli Eurofer97",
 annote="Cílem práce je popsání vlivu dlouhodobého žíhání na mikrostrukturu a lomové vlastnosti oceli Eurofer97. Použití vysoce chromových ocelí je významně ovlivněno jejich zkřehnutím, které je způsobeno hrubnutím karbidů [1] nebo interkrystalickým zkřehnutím [2]. Byla provedena detailní mikrostrukturní analýza oceli v dodaném stavu a ve stavu po dlouhodobém žíhání za podmínek 550 C/5.000 h. Mechanické vlastnosti byly hodnoceny Charpyho zkouškou rázem v ohybu. Po dlouhodoném žíhání byly pozorovány mírné mikrostrukutní změny jako jemné hrubnutí karbidů a částečná rekrystalizace subrzn. Izotermické žíhání způsobilo posun tDBTT o asi +5 C. Jemná degradace hodnot nárazové práce byla pravděpodobně způsobena synergickým vlivem hrubnutí karbidů a částečnou rekrystalizací subzrn.",
 address="Bureš R. ; Dusza J. . - Košice, Slovenská republika : Institute of Materials Research of the Slovak Academy of Sciences in Košice",
 booktitle="Fraktografia 2009. Košice, Slovenská republika",
 chapter="35276",
 howpublished="print",
 institution="Bureš R. ; Dusza J. . - Košice, Slovenská republika : Institute of Materials Research of the Slovak Academy of Sciences in Košice",
 year="2009",
 month="november",
 pages="257--260",
 publisher="Bureš R. ; Dusza J. . - Košice, Slovenská republika : Institute of Materials Research of the Slovak Academy of Sciences in Košice",
 type="conference paper"
}