Detail publikace

Webové rozhraní permanentní stanice GPS TUBO.

VOJKŮVKA, M. BUREŠ, J.

Originální název

Webové rozhraní permanentní stanice GPS TUBO.

Český název

Webové rozhraní permanentní stanice GPS TUBO.

Anglický název

Web Interface of the TUBO Permanent GPS Station.

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek se zabývá popisem webového rozhraní meteorologické části permanentní stanice GPS TUBO. Je prezentován podrobný popis všech částí měřicího systému včetně meteorologického. Webové rozhraní nabízí různé typy výstupů - textové soubory, interaktivní grafy, atd.

Český abstrakt

Příspěvek se zabývá popisem webového rozhraní meteorologické části permanentní stanice GPS TUBO. Je prezentován podrobný popis všech částí měřicího systému včetně meteorologického. Webové rozhraní nabízí různé typy výstupů - textové soubory, interaktivní grafy, atd.

Anglický abstrakt

The contribution deals with the description of the web interface of the meteorological part of the TUBO permanent GPS station. A detailed description of all parts of the measuring meteorological system is presented. Web interface provides various types of output - text files, interactive charts etc.

Klíčová slova

www, interface, GPS, TUBO, EUREF, permanentní stanice, GNSS, ASP, programování

Rok RIV

2010

Vydáno

24.02.2010

Nakladatel

VUT v Brně

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-4042-5

Kniha

Juniorstav 2010

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

1

Strany do

8

Strany počet

8

BibTex


@inproceedings{BUT35155,
 author="Michal {Vojkůvka} and Jiří {Bureš}",
 title="Webové rozhraní permanentní stanice GPS TUBO.",
 annote="Příspěvek se zabývá popisem webového rozhraní meteorologické části permanentní stanice GPS TUBO. Je prezentován podrobný popis všech částí měřicího systému včetně meteorologického. Webové rozhraní nabízí různé typy výstupů - textové soubory, interaktivní grafy, atd.",
 address="VUT v Brně",
 booktitle="Juniorstav 2010",
 chapter="35155",
 edition="1",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="VUT v Brně",
 year="2010",
 month="february",
 pages="1--8",
 publisher="VUT v Brně",
 type="conference paper"
}