Detail publikace

Vývoj laboratorní aparatury pro 2D mapování chemického složení s vysokým plošným rozlišením pomocí laserové spektroskopie - LIBS

R. Malina, J. Kaiser, J. Novotný, D. Procházka, M. Liška, K. Novotný, M. Galiová, A. Hrdlička

Originální název

Vývoj laboratorní aparatury pro 2D mapování chemického složení s vysokým plošným rozlišením pomocí laserové spektroskopie - LIBS

Český název

Vývoj laboratorní aparatury pro 2D mapování chemického složení s vysokým plošným rozlišením pomocí laserové spektroskopie - LIBS

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Moderní metody laserové spektroskopie umožňují realizovat rychlou a přesnou materiálovou analýzu nejen v laboratorních podmínkách, ale také v podmínkách běžné průmyslové praxe. Technika známá jako Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) využívá pulzního laseru k vybuzení mikroplazmatu na povrchu vzorku. Záření plazmatu, které nese informace o chemickém složení zkoumaného materiálu je podrobeno časově rozlišené spektrální analýze. Metoda umožňuje analyzovat vzorky jakéhokoli skupenství a při vhodném uspořádání sestavy pracuje téměř v reálném čase. Povrchové rozlišení je limitováno pouze velikostí ablačního kráteru (desítky až stovky mikrometrů) a hloubkové rozlišení se může pohybovat až v desítkách nanometrů. V příspěvku prezentujeme vývoj laboratorní LIBS aparatury na Ústavu fyzikálního inženýrství FSI VUT v Brně. Zaměříme se na popis řešení automatizace dvourozměrné povrchové analýzy, jejímž výsledkem je 2D mapa přítomnosti chemických prvků. Uvedeme vhodný algoritmus (založený na analýzy ostrosti snímku vzorku) pro opětovné nastavení mapovaného vzorku do ohniskové roviny objektivu. Dále pojednáme o technikách double-pulse LIBS a LIBS + LIFS. Uvedeme, jak jsou tyto techniky realizovány a na konkrétných příkladech demonstrujeme výhody využití těchto metod.

Český abstrakt

Moderní metody laserové spektroskopie umožňují realizovat rychlou a přesnou materiálovou analýzu nejen v laboratorních podmínkách, ale také v podmínkách běžné průmyslové praxe. Technika známá jako Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) využívá pulzního laseru k vybuzení mikroplazmatu na povrchu vzorku. Záření plazmatu, které nese informace o chemickém složení zkoumaného materiálu je podrobeno časově rozlišené spektrální analýze. Metoda umožňuje analyzovat vzorky jakéhokoli skupenství a při vhodném uspořádání sestavy pracuje téměř v reálném čase. Povrchové rozlišení je limitováno pouze velikostí ablačního kráteru (desítky až stovky mikrometrů) a hloubkové rozlišení se může pohybovat až v desítkách nanometrů. V příspěvku prezentujeme vývoj laboratorní LIBS aparatury na Ústavu fyzikálního inženýrství FSI VUT v Brně. Zaměříme se na popis řešení automatizace dvourozměrné povrchové analýzy, jejímž výsledkem je 2D mapa přítomnosti chemických prvků. Uvedeme vhodný algoritmus (založený na analýzy ostrosti snímku vzorku) pro opětovné nastavení mapovaného vzorku do ohniskové roviny objektivu. Dále pojednáme o technikách double-pulse LIBS a LIBS + LIFS. Uvedeme, jak jsou tyto techniky realizovány a na konkrétných příkladech demonstrujeme výhody využití těchto metod.

Rok RIV

2010

Vydáno

31.05.2010

ISBN

978-80-7395-282-2

Kniha

Sborník 14. Česko-Slovenské Spektroskopické Konference

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

Po27

Strany do

Po27

Strany počet

1

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT34900,
 author="Radomír {Malina} and Jozef {Kaiser} and Jan {Novotný} and David {Prochazka} and Miroslav {Liška} and Michaela {Vašinová Galiová}",
 title="Vývoj laboratorní aparatury pro 2D mapování chemického složení s vysokým plošným rozlišením pomocí laserové spektroskopie - LIBS",
 annote="Moderní metody laserové spektroskopie umožňují realizovat rychlou a přesnou materiálovou analýzu nejen v laboratorních podmínkách, ale také v podmínkách běžné průmyslové praxe. Technika známá jako Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) využívá pulzního laseru k vybuzení mikroplazmatu na povrchu vzorku. Záření plazmatu, které nese informace o chemickém složení zkoumaného materiálu je podrobeno časově rozlišené spektrální analýze. Metoda umožňuje analyzovat vzorky jakéhokoli skupenství a při vhodném uspořádání sestavy pracuje téměř v reálném čase. Povrchové rozlišení je limitováno pouze velikostí ablačního kráteru (desítky až stovky mikrometrů) a hloubkové rozlišení se může pohybovat až v desítkách nanometrů.
V příspěvku prezentujeme vývoj laboratorní LIBS aparatury na Ústavu fyzikálního inženýrství FSI VUT v Brně. Zaměříme se na popis řešení automatizace dvourozměrné povrchové analýzy, jejímž výsledkem je 2D mapa přítomnosti chemických prvků. Uvedeme vhodný algoritmus (založený na analýzy ostrosti snímku vzorku) pro opětovné nastavení mapovaného vzorku do ohniskové roviny objektivu. 
Dále pojednáme o technikách double-pulse LIBS a LIBS + LIFS. Uvedeme, jak jsou tyto techniky realizovány a na konkrétných příkladech demonstrujeme výhody využití těchto metod.",
 booktitle="Sborník 14. Česko-Slovenské Spektroskopické Konference",
 chapter="34900",
 edition="1",
 howpublished="print",
 year="2010",
 month="may",
 pages="Po27--Po27",
 type="conference paper"
}