Detail publikace

Statická a dynamická analýza kotvení s lepenými kotvami

BAJER, M.

Originální název

Statická a dynamická analýza kotvení s lepenými kotvami

Český název

Statická a dynamická analýza kotvení s lepenými kotvami

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Při návrhu stavebních konstrukcí je nutné co nejvěrněji popsat chování všech jejich částí, včetně popisu reálného působení kotvení. Tento příspěvek se zabývá problematikou návrhu kotvení ocelových konstrukcí, u kterých je spoj ocelových prvků horní stavby s betonovými základy proveden lepenými ocelovými kotvami. Tento kotevní systém najde své uplatnění jak u nově budovaných stavebních děl, tak při rekonstrukcích. Experimenty, které jsou popsány v příspěvku, ověřují únosnost lepeného kotevního prvku osazeného v přípustných hraničních vzdálenostech. Tyto experimenty poskytují informace o chování ocelových lepených kotev při aplikaci zatížení, jehož velikost se blíží jejich únosnosti. V článku je rovněž demonstrována možnost verifikace numerických modelů s výsledky získanými experimentálním výzkumem. K numerickémmu modelování byly využity programové systémy Ansys a Atena.

Český abstrakt

Při návrhu stavebních konstrukcí je nutné co nejvěrněji popsat chování všech jejich částí, včetně popisu reálného působení kotvení. Tento příspěvek se zabývá problematikou návrhu kotvení ocelových konstrukcí, u kterých je spoj ocelových prvků horní stavby s betonovými základy proveden lepenými ocelovými kotvami. Tento kotevní systém najde své uplatnění jak u nově budovaných stavebních děl, tak při rekonstrukcích. Experimenty, které jsou popsány v příspěvku, ověřují únosnost lepeného kotevního prvku osazeného v přípustných hraničních vzdálenostech. Tyto experimenty poskytují informace o chování ocelových lepených kotev při aplikaci zatížení, jehož velikost se blíží jejich únosnosti. V článku je rovněž demonstrována možnost verifikace numerických modelů s výsledky získanými experimentálním výzkumem. K numerickémmu modelování byly využity programové systémy Ansys a Atena.

Klíčová slova

ocelová lepená kotva, experiment, numerický model, Ansys, Atena

Rok RIV

2007

Vydáno

24.10.2007

Nakladatel

Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ

Místo

Ostrava

ISBN

978-80-02-01971-8

Kniha

Sanace a rekonstrukce staveb 2007

Číslo edice

1

Strany od

250

Strany do

257

Strany počet

8

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT28497,
 author="Miroslav {Bajer}",
 title="Statická a dynamická analýza kotvení s lepenými kotvami",
 annote="Při návrhu stavebních konstrukcí je nutné co nejvěrněji popsat chování všech jejich částí, včetně popisu reálného působení kotvení. Tento příspěvek se zabývá problematikou návrhu kotvení ocelových konstrukcí, u kterých je spoj ocelových prvků horní stavby s betonovými základy proveden lepenými ocelovými kotvami. Tento kotevní systém najde své uplatnění jak u nově budovaných stavebních děl, tak při rekonstrukcích. Experimenty, které jsou popsány v příspěvku, ověřují únosnost lepeného kotevního prvku osazeného v přípustných hraničních vzdálenostech. Tyto experimenty poskytují informace o chování ocelových lepených kotev při aplikaci zatížení, jehož velikost se blíží jejich únosnosti. V článku je rovněž demonstrována možnost verifikace numerických modelů s výsledky získanými experimentálním výzkumem. K numerickémmu modelování byly využity programové systémy Ansys a Atena.",
 address="Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ",
 booktitle="Sanace a rekonstrukce staveb 2007",
 chapter="28497",
 institution="Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ",
 year="2007",
 month="october",
 pages="250--257",
 publisher="Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ",
 type="conference paper"
}