Detail publikace

STANOVENÍ TENZIDŮ OBSAŽENÝCH V ODPADNÍCH VODÁCH

VÁVROVÁ, M. LANGOVÁ, L. ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H. KUBÍČKOVÁ, K.

Originální název

STANOVENÍ TENZIDŮ OBSAŽENÝCH V ODPADNÍCH VODÁCH

Český název

STANOVENÍ TENZIDŮ OBSAŽENÝCH V ODPADNÍCH VODÁCH

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Tenzidy patří mezi povrchově aktivní látky mající schopnost snižovat povrchové napětí. Jejich schopnost je využívána při odstraňování nečistot. Tato práce je zaměřena na stanovení tenzidů v odpadních vodách, kam se dostávají z rozlišných čistících prostředků, které jsou používány nejen v domácnostech, ale i v průmyslu. Teoretická část zahrnuje základní klasifikaci tenzidů, jejich charakteristiku a zákonem stanovené limity jejich reziduí. Závěr práce tvoří posouzení výsledků stanovení tenzidů na přítoku a odtoku z ČOV na Veterinární a farmaceutické fakultě Brno. Metody mobilní analytiky jsou založeny na reakci mezi stanovovanou látkou a vhodným chemickým činidlem. Výsledkem této reakce je barevná sloučenina vhodná ke spektrofotometrickému stanovení.

Český abstrakt

Tenzidy patří mezi povrchově aktivní látky mající schopnost snižovat povrchové napětí. Jejich schopnost je využívána při odstraňování nečistot. Tato práce je zaměřena na stanovení tenzidů v odpadních vodách, kam se dostávají z rozlišných čistících prostředků, které jsou používány nejen v domácnostech, ale i v průmyslu. Teoretická část zahrnuje základní klasifikaci tenzidů, jejich charakteristiku a zákonem stanovené limity jejich reziduí. Závěr práce tvoří posouzení výsledků stanovení tenzidů na přítoku a odtoku z ČOV na Veterinární a farmaceutické fakultě Brno. Metody mobilní analytiky jsou založeny na reakci mezi stanovovanou látkou a vhodným chemickým činidlem. Výsledkem této reakce je barevná sloučenina vhodná ke spektrofotometrickému stanovení.

Rok RIV

2007

Vydáno

25.10.2007

Nakladatel

Ústav geotechniky SAV

Místo

Košice

ISBN

978-80-8077-070-9

Kniha

XVI. medzinárodné vedecké sympózium O EKOLÓGII VO VYBRANÝCH AGLOMERÁCIÁCH JELŠAVY – LUBENÍKA A STREDNÉHO SPIŠA

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

80

Strany do

84

Strany počet

5

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT28450,
 author="Milada {Vávrová} and Lenka {Langová} and Helena {Zlámalová Gargošová} and Kristýna {Kubíčková}",
 title="STANOVENÍ TENZIDŮ OBSAŽENÝCH V ODPADNÍCH VODÁCH",
 annote="Tenzidy patří mezi povrchově aktivní látky mající schopnost snižovat povrchové napětí. Jejich schopnost je využívána při odstraňování nečistot. Tato práce je zaměřena na stanovení tenzidů v odpadních vodách, kam se dostávají z rozlišných čistících prostředků, které jsou používány nejen v domácnostech, ale i v průmyslu. Teoretická část zahrnuje základní klasifikaci tenzidů, jejich charakteristiku a zákonem stanovené limity jejich reziduí. Závěr práce tvoří posouzení výsledků stanovení tenzidů na přítoku a odtoku z ČOV na Veterinární a farmaceutické fakultě Brno. Metody mobilní analytiky jsou založeny na reakci mezi stanovovanou látkou a vhodným chemickým činidlem. Výsledkem této reakce je barevná sloučenina vhodná ke spektrofotometrickému stanovení.",
 address="Ústav geotechniky SAV",
 booktitle="XVI. medzinárodné vedecké sympózium O EKOLÓGII VO VYBRANÝCH AGLOMERÁCIÁCH JELŠAVY – LUBENÍKA A STREDNÉHO SPIŠA",
 chapter="28450",
 edition="1",
 institution="Ústav geotechniky SAV",
 year="2007",
 month="october",
 pages="80--84",
 publisher="Ústav geotechniky SAV",
 type="conference paper"
}