Detail publikace

Experimentální zařízení pro výzkum depozice částic v dýchacím traktu člověka

JEDELSKÝ, J. KOŠNER, J. JÍCHA, M.

Originální název

Experimental setup for research into aerosol deposition in human airways

Český název

Experimentální zařízení pro výzkum depozice částic v dýchacím traktu člověka

Anglický název

Experimental setup for research into aerosol deposition in human airways

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

The article is aimed at experimental setup for research of the air flow and particle deposition in bifurcating airways that represent a human respiratory tract. Two models of the tract are available. The first model was manufactured by Rapid Prototyping based on 3D scans CT acquired. The second silicon rubber model was obtained from Lovelace Respiratory Research Institute, lbuquerque, USA. Fluid flow along with the aerosol transport and deposition in the model of the respiratory tract are going to be studied using laser diagnostic systems, such as PIV, PIV-PLIF and PDA, and a high-speed camera for process visualization. The aerosol of different nature and size, ranging from 0.1 to 12 ěm, will be generated with a condensation generator in large range of the aerosol concentration. The generator is connected to the process aerosol monitor that continuously monitors the aerosol parameters. The flow will be investigated in both stationary and oscillatory flow regimes. As a source of oscillatory fluid flow, Scotch Yoke mechanism generating a sinusoidal inhalation/exhalation will be used.

Český abstrakt

Příspěvek pojednává o experimentálnícm zařízení pro výzkum proudění vzduchu a depozice částic v lidském dýchacím traktu. Pro výzkum jsou k dispozici dva modely lidských plic. Jádro prvního modelu bylo vyrobeno pomocí technologie Rapid Prototyping na základě výsledků systému CT. Druhý silikonový model plic byl získán z Lovelace Respiratory Research Institute v lbuquerque v USA. Pro výzkum proudění a depozice částic budou využity laserové měřicí systémy PIV, PIV-PLIF a PDA pro vizualizaci probíhajících dějů vysokorychlostní kamera. Měřeným médiem bude aerosol o průměru částic 0,1-12 ?m z generátoru aerosolu. Pro kontrolu střední velikosti částic se využívá detektor aerosolu připojený na výstup generátoru. Bude zkoumám ustálený i oscilační režim proudění vzduchu.

Anglický abstrakt

The article is aimed at experimental setup for research of the air flow and particle deposition in bifurcating airways that represent a human respiratory tract. Two models of the tract are available. The first model was manufactured by Rapid Prototyping based on 3D scans CT acquired. The second silicon rubber model was obtained from Lovelace Respiratory Research Institute, lbuquerque, USA. Fluid flow along with the aerosol transport and deposition in the model of the respiratory tract are going to be studied using laser diagnostic systems, such as PIV, PIV-PLIF and PDA, and a high-speed camera for process visualization. The aerosol of different nature and size, ranging from 0.1 to 12 ěm, will be generated with a condensation generator in large range of the aerosol concentration. The generator is connected to the process aerosol monitor that continuously monitors the aerosol parameters. The flow will be investigated in both stationary and oscillatory flow regimes. As a source of oscillatory fluid flow, Scotch Yoke mechanism generating a sinusoidal inhalation/exhalation will be used.

Klíčová slova

depozice částic, dýchací cesty, generátor aerosolu

Rok RIV

2007

Vydáno

28.11.2007

Nakladatel

TU Liberec

Místo

Liberec

ISBN

978-80-7372-273-9

Kniha

Conference Proceedings of Inernational Conference "Experimental Fluid Mechanics 2007"

Strany od

23

Strany do

26

Strany počet

4

BibTex


@inproceedings{BUT28358,
 author="Jan {Jedelský} and Jan {Košner} and Miroslav {Jícha}",
 title="Experimental setup for research into aerosol deposition in human airways",
 annote="The article is aimed at experimental setup for research of the air flow and particle deposition in bifurcating airways that represent a human respiratory tract. Two models of the tract are available. The first model was manufactured by Rapid Prototyping based on 3D scans CT acquired. The second silicon rubber model was obtained from Lovelace Respiratory Research Institute, lbuquerque, USA. Fluid flow along with the aerosol transport and deposition in the model of the respiratory tract are going to be studied using laser diagnostic systems, such as PIV, PIV-PLIF and PDA, and a high-speed camera for process visualization. The aerosol of different nature and size, ranging from 0.1 to 12 ěm, will be generated with a condensation generator in large range of the aerosol concentration. The generator is connected to the process aerosol monitor that continuously monitors the aerosol parameters. The flow will be investigated in both stationary and oscillatory flow regimes. As a source of oscillatory fluid flow, Scotch Yoke mechanism generating a sinusoidal inhalation/exhalation will be used.",
 address="TU Liberec",
 booktitle="Conference Proceedings of Inernational Conference "Experimental Fluid Mechanics 2007"",
 chapter="28358",
 institution="TU Liberec",
 year="2007",
 month="november",
 pages="23--26",
 publisher="TU Liberec",
 type="conference paper"
}