Detail publikace

Studium rychlostního pole nad vyústkou větracího systému osobního automobilu

LÍZAL, F. JEDELSKÝ, J. JÍCHA, M.

Originální název

Studium rychlostního pole nad vyústkou větracího systému osobního automobilu

Český název

Studium rychlostního pole nad vyústkou větracího systému osobního automobilu

Anglický název

Study of the velocity field near the dashboard ventilating inlets of light duty vehicle

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Rychlostní pole nad vyústkou větracího systému bylo studováno pomocí CTA se dvěma žhavenými drátky. Byla měřena rychlost a turbulence nad třemi segmenty v několika horizontálních a vertikálních rovinách. Je popsáno měřicí zařízení a jsou prezentovány některé výsledky. Anylýza výsledků a jejich nepřesnosti umožňuje vyslovit doporučení pro budoucí práci.

Český abstrakt

Rychlostní pole nad vyústkou větracího systému bylo studováno pomocí CTA se dvěma žhavenými drátky. Byla měřena rychlost a turbulence nad třemi segmenty v několika horizontálních a vertikálních rovinách. Je popsáno měřicí zařízení a jsou prezentovány některé výsledky. Anylýza výsledků a jejich nepřesnosti umožňuje vyslovit doporučení pro budoucí práci.

Anglický abstrakt

Velocity field near the dashboard ventilating inlets of light duty vehicle was studied using CTA with two-wire probe. Velocity and turbulence fields of three different slots were measured in several horizontal and vertical planes. Measuring arrangement is described and some results are presented. Analysis of the results and their inaccuracy gives some recommendations for future work.

Klíčová slova

CTA, žárová anemometrie, větrání automobilu

Rok RIV

2008

Vydáno

24.06.2008

Nakladatel

Západočeská universita v Plzni

Místo

Plzeň

ISBN

978-80-7043-666-0

Kniha

XXVII. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky

Číslo edice

1

Strany od

217

Strany do

222

Strany počet

374

BibTex


@inproceedings{BUT27732,
 author="František {Lízal} and Jan {Jedelský} and Miroslav {Jícha}",
 title="Studium rychlostního pole nad vyústkou větracího systému osobního automobilu",
 annote="Rychlostní pole nad vyústkou větracího systému bylo studováno pomocí CTA se dvěma žhavenými drátky. Byla měřena rychlost a turbulence nad třemi segmenty v několika horizontálních a vertikálních rovinách. Je popsáno měřicí zařízení a jsou prezentovány některé výsledky. Anylýza výsledků a jejich nepřesnosti umožňuje vyslovit doporučení pro budoucí práci.",
 address="Západočeská universita v Plzni",
 booktitle="XXVII. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky",
 chapter="27732",
 howpublished="print",
 institution="Západočeská universita v Plzni",
 year="2008",
 month="june",
 pages="217--222",
 publisher="Západočeská universita v Plzni",
 type="conference paper"
}