Detail publikace

Mezní rychlost resuspenze částic PM10 v prostředí městské zástavby

POSPÍŠIL, J. JÍCHA, M.

Originální název

Mezní rychlost resuspenze částic PM10 v prostředí městské zástavby

Český název

Mezní rychlost resuspenze částic PM10 v prostředí městské zástavby

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Resuspenzí je označován proces, kdy dochází ke strhnutí částic dříve deponovaných na povrchové ploše vlivem proudění vzduchu nad touto povrchovou plochou. Resuspenze představuje v městských oblastech významný příspěvek ovlivňující celkovou koncentraci suspendovaných částic PM10 v ovzduší. V uplynulých letech byla na téma resuspenze částic publikována řada studií, které se zabývaly stanovením vztahu mezi rychlostí větru nad městskou zástavbou a intenzitou resuspenze. Dále byly publikovány výsledky výzkumu zaměřeného na popis vztahu mezi prouděním v mezní vrstvě horizontálního povrchu a intenzity resuspenze částic. Oba přístupy vyžadují stanovit pro konkrétní velikost částic tzv. mezní rychlost resuspenze, při které k resuspenzi začne docházet. Tento článek navazuje na oba uvedené směry výzkumu, a s využitím numerického modelování stanovuje vztah mezi mezní rychlostí resuspenze větru nad střechami budov a mezní rychlostí resuspenze nad povrchovou plochou pro modelový uliční kaňon vybraný z městské zástavby centrální části Brna.

Český abstrakt

Resuspenzí je označován proces, kdy dochází ke strhnutí částic dříve deponovaných na povrchové ploše vlivem proudění vzduchu nad touto povrchovou plochou. Resuspenze představuje v městských oblastech významný příspěvek ovlivňující celkovou koncentraci suspendovaných částic PM10 v ovzduší. V uplynulých letech byla na téma resuspenze částic publikována řada studií, které se zabývaly stanovením vztahu mezi rychlostí větru nad městskou zástavbou a intenzitou resuspenze. Dále byly publikovány výsledky výzkumu zaměřeného na popis vztahu mezi prouděním v mezní vrstvě horizontálního povrchu a intenzity resuspenze částic. Oba přístupy vyžadují stanovit pro konkrétní velikost částic tzv. mezní rychlost resuspenze, při které k resuspenzi začne docházet. Tento článek navazuje na oba uvedené směry výzkumu, a s využitím numerického modelování stanovuje vztah mezi mezní rychlostí resuspenze větru nad střechami budov a mezní rychlostí resuspenze nad povrchovou plochou pro modelový uliční kaňon vybraný z městské zástavby centrální části Brna.

Klíčová slova

PM10, mezní rychlost resuspenze, městská zástavba

Rok RIV

2007

Vydáno

29.11.2007

Nakladatel

Česká aerosolová společnost

Místo

Praha, ČR

ISBN

978-80-86186-00-9

Kniha

Sborník Konference České aerosolové společnosti 2007

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

33

Strany do

34

Strany počet

2

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT25565,
 author="Jiří {Pospíšil} and Miroslav {Jícha}",
 title="Mezní rychlost resuspenze částic PM10 v prostředí městské zástavby",
 annote="Resuspenzí je označován proces, kdy dochází ke strhnutí částic dříve deponovaných na povrchové ploše vlivem proudění vzduchu nad touto povrchovou plochou. Resuspenze představuje v městských oblastech významný příspěvek ovlivňující celkovou koncentraci suspendovaných částic PM10 v ovzduší. V uplynulých letech byla na téma resuspenze částic publikována řada studií, které se zabývaly stanovením vztahu mezi rychlostí větru nad městskou zástavbou a intenzitou resuspenze. Dále byly publikovány výsledky výzkumu zaměřeného na popis vztahu mezi prouděním v mezní vrstvě horizontálního povrchu a intenzity resuspenze částic. Oba přístupy vyžadují stanovit pro konkrétní velikost částic tzv. mezní rychlost resuspenze, při které k resuspenzi začne docházet. Tento článek navazuje na oba uvedené směry výzkumu, a s využitím numerického modelování stanovuje vztah mezi mezní rychlostí resuspenze větru nad střechami budov a mezní rychlostí resuspenze nad povrchovou plochou pro modelový uliční kaňon vybraný z městské zástavby centrální části Brna.",
 address="Česká aerosolová společnost",
 booktitle="Sborník Konference České aerosolové společnosti 2007",
 chapter="25565",
 edition="1",
 institution="Česká aerosolová společnost",
 year="2007",
 month="november",
 pages="33--34",
 publisher="Česká aerosolová společnost",
 type="conference paper"
}