Detail publikace

Seismic analysis of selected structures of the NPP Dukovany - influence modeling on the correctness of results

NOVOTNÝ, J. KANICKÝ, V. SALAJKA, V. ŠTĚPÁNEK, P.

Originální název

Seismic analysis of selected structures of the NPP Dukovany - influence modeling on the correctness of results

Anglický název

Seismic analysis of selected structures of the NPP Dukovany - influence modeling on the correctness of results

Jazyk

en

Originální abstrakt

Příspěvek se zabývá seizmickou analýzou vybraných stavebních konstrukcí provozované jaderné elektrárny Dukovany s použitím výpočtového modelu určeného pro aplikaci programu ANSYS. Model zahrnuje komplex všech vzájemně vázaných stavebních konstrukcí hlavního výrobního bloku. Seizmická odezva konstrukcí byla stanovena s použitím metody spekter odezvy. Na základě získaných výsledků byly navrženy realizovatelné úpravy konstrukcí, zvyšující jejich seizmickou odolnost. Návrhy byly ověřeny seizmickou analýzou s použitím základových akcelerogramů. V příspěvku se posuzují vlivy modelování jak konstrukce, tak jejího seizmického buzení na spolehlivost závěrů z výpočtů.

Anglický abstrakt

Příspěvek se zabývá seizmickou analýzou vybraných stavebních konstrukcí provozované jaderné elektrárny Dukovany s použitím výpočtového modelu určeného pro aplikaci programu ANSYS. Model zahrnuje komplex všech vzájemně vázaných stavebních konstrukcí hlavního výrobního bloku. Seizmická odezva konstrukcí byla stanovena s použitím metody spekter odezvy. Na základě získaných výsledků byly navrženy realizovatelné úpravy konstrukcí, zvyšující jejich seizmickou odolnost. Návrhy byly ověřeny seizmickou analýzou s použitím základových akcelerogramů. V příspěvku se posuzují vlivy modelování jak konstrukce, tak jejího seizmického buzení na spolehlivost závěrů z výpočtů.

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT25202,
  author="Jiří {Novotný} and Viktor {Kanický} and Vlastislav {Salajka} and Petr {Štěpánek}",
  title="Seismic analysis of selected structures of the NPP Dukovany - influence modeling on the correctness of results",
  annote="Příspěvek se zabývá seizmickou analýzou vybraných stavebních konstrukcí provozované jaderné elektrárny Dukovany s použitím výpočtového modelu určeného pro aplikaci programu ANSYS. Model zahrnuje komplex všech vzájemně vázaných stavebních konstrukcí hlavního výrobního bloku. Seizmická odezva konstrukcí byla stanovena s použitím metody spekter odezvy. Na základě získaných výsledků byly navrženy realizovatelné úpravy konstrukcí, zvyšující jejich seizmickou odolnost. Návrhy byly ověřeny seizmickou analýzou s použitím základových akcelerogramů. V příspěvku se posuzují vlivy modelování jak konstrukce, tak jejího seizmického buzení na spolehlivost závěrů z výpočtů.",
  booktitle="Dyna 2006",
  chapter="25202",
  year="2006",
  month="may",
  pages="229--237",
  type="conference paper"
}