Detail publikace

Dynamická analýza oběžného kola čerpadlové Francisovy turbíny

SALAJKA, V. KANICKÝ, V. KALA, J.

Originální název

Dynamická analýza oběžného kola čerpadlové Francisovy turbíny

Český název

Dynamická analýza oběžného kola čerpadlové Francisovy turbíny

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Článek pojednává o speciálních problémech spojených s numerickou analýzou vynuceného kmitání oběžného kola Francisovy turbíny buzené tlakovými pulzacemi v kapalině. Pulzace vznikají na vtoku jako interakce rozváděcích lopat s lopatami oběžného kola. pro analýzu byl použit programový systém ANSYS. Složitý problém představuje formulace budících tlaků v závislosti na čase. Nicméně hlavní problém spočívá v přípravě vstupních dat pro analýzu vynucených vibrací, poněvadž tlakové pulzace nemohou být do výpočtu přímo zadány. Jsou ukázány výsledky z řešení skutečných úloh.

Český abstrakt

Článek pojednává o speciálních problémech spojených s numerickou analýzou vynuceného kmitání oběžného kola Francisovy turbíny buzené tlakovými pulzacemi v kapalině. Pulzace vznikají na vtoku jako interakce rozváděcích lopat s lopatami oběžného kola. pro analýzu byl použit programový systém ANSYS. Složitý problém představuje formulace budících tlaků v závislosti na čase. Nicméně hlavní problém spočívá v přípravě vstupních dat pro analýzu vynucených vibrací, poněvadž tlakové pulzace nemohou být do výpočtu přímo zadány. Jsou ukázány výsledky z řešení skutečných úloh.

Rok RIV

2006

Vydáno

20.09.2006

Místo

Tábor, ČR

ISBN

80-239-7764-4

Kniha

14. ANSYS Users Meeting

Strany od

75

Strany do

80

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT24759,
  author="Vlastislav {Salajka} and Viktor {Kanický} and Jiří {Kala}",
  title="Dynamická analýza oběžného kola čerpadlové Francisovy turbíny",
  annote="Článek pojednává o speciálních problémech spojených s numerickou analýzou vynuceného kmitání oběžného kola Francisovy turbíny buzené tlakovými pulzacemi v kapalině. Pulzace vznikají na vtoku jako interakce rozváděcích lopat s lopatami oběžného kola. pro analýzu byl použit programový systém ANSYS. Složitý problém představuje formulace budících tlaků v závislosti na čase. Nicméně hlavní problém spočívá v přípravě vstupních dat pro analýzu vynucených vibrací, poněvadž tlakové pulzace nemohou být do výpočtu přímo zadány. Jsou ukázány výsledky z řešení skutečných úloh.",
  booktitle="14. ANSYS Users Meeting",
  chapter="24759",
  year="2006",
  month="september",
  pages="75--80",
  type="conference paper"
}