Detail publikace

Studie dynamického chování visuté lávky pro pěší a cyklisty

SALAJKA, V. KANICKÝ, V. KALA, J.

Originální název

Studie dynamického chování visuté lávky pro pěší a cyklisty

Český název

Studie dynamického chování visuté lávky pro pěší a cyklisty

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek je věnován výhradně dynamickým posouzením lávky se zřetelem k zatížení větrem kolmo ke směru větru a na dynamické účinky pohybu chodců. Zpráva obsahuje stručný popis použitých výpočetních modelů a postupu při výpočtech, souhrn hlavních výsledků výpočtů a posouzení vybraných nosných prvků konstrukce. Všechny výpočty byly provedeny na PC s použitím profesionálního systému programů ANSYS na bázi metody konečných prvků.

Český abstrakt

Příspěvek je věnován výhradně dynamickým posouzením lávky se zřetelem k zatížení větrem kolmo ke směru větru a na dynamické účinky pohybu chodců. Zpráva obsahuje stručný popis použitých výpočetních modelů a postupu při výpočtech, souhrn hlavních výsledků výpočtů a posouzení vybraných nosných prvků konstrukce. Všechny výpočty byly provedeny na PC s použitím profesionálního systému programů ANSYS na bázi metody konečných prvků.

Rok RIV

2006

Vydáno

19.10.2006

Místo

Bratislava, SR

ISBN

80-227-2479-3

Kniha

New trends in statics and dynamics of buildings

Strany od

227

Strany do

231

Strany počet

5

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT24753,
  author="Vlastislav {Salajka} and Viktor {Kanický} and Jiří {Kala}",
  title="Studie dynamického chování visuté lávky pro pěší a cyklisty",
  annote="Příspěvek je věnován výhradně dynamickým posouzením lávky se zřetelem k zatížení větrem kolmo ke směru větru a na dynamické účinky pohybu chodců. Zpráva obsahuje stručný popis použitých výpočetních modelů a postupu při výpočtech, souhrn hlavních výsledků výpočtů a posouzení vybraných nosných prvků konstrukce. Všechny výpočty byly provedeny na PC s použitím profesionálního systému programů ANSYS na bázi metody konečných prvků.
",
  booktitle="New trends in statics and dynamics of buildings",
  chapter="24753",
  year="2006",
  month="october",
  pages="227--231",
  type="conference paper"
}