Detail publikace

Studium rychlostního pole v okolí vyústek přístrojové desky osobního automobilu pomocí žárové anemometrie

LÍZAL, F. JEDELSKÝ, J. JÍCHA, M.

Originální název

Studium rychlostního pole v okolí vyústek přístrojové desky osobního automobilu pomocí žárové anemometrie

Český název

Studium rychlostního pole v okolí vyústek přístrojové desky osobního automobilu pomocí žárové anemometrie

Anglický název

Velocity Field Near the Dashboard Ventilating Inlets of Light Duty Vehicle - Results of Measurement Using CTA

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V příspěvku jsou uvedeny první výsledky měření rychlostního pole za použití žárové anemometrie se dvěma žhavenými drátky. Jsou zkoumána pole rychlostí a turbulence nad třemi výdechy větrání v několika horizontálních a vertikálních rovinách. Z analýzy výsledků a jejich nejistot jsou vyvozena doporučení pro budoucí práci.

Český abstrakt

V příspěvku jsou uvedeny první výsledky měření rychlostního pole za použití žárové anemometrie se dvěma žhavenými drátky. Jsou zkoumána pole rychlostí a turbulence nad třemi výdechy větrání v několika horizontálních a vertikálních rovinách. Z analýzy výsledků a jejich nejistot jsou vyvozena doporučení pro budoucí práci.

Anglický abstrakt

The first results of measurement of the velocity field using CTA with two-wire probe are presented. Velocity and turbulence fields of three different slots are studied in several horizontal and vertical planes. Analysis of the results and their inaccuracy gives some recommendations for future work.

Klíčová slova

žárová anemometrie, CTA

Rok RIV

2007

Vydáno

29.05.2007

Nakladatel

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.

Místo

Praha

ISBN

978-80-87117-01-9

Kniha

21st Sympozium on Anemometry, Proceedings

Strany od

95

Strany do

102

Strany počet

8

BibTex


@inproceedings{BUT23424,
 author="František {Lízal} and Jan {Jedelský} and Miroslav {Jícha}",
 title="Studium rychlostního pole v okolí vyústek přístrojové desky osobního automobilu pomocí žárové anemometrie",
 annote="V příspěvku jsou uvedeny první výsledky měření rychlostního pole za použití žárové anemometrie se dvěma žhavenými drátky. Jsou zkoumána pole rychlostí a turbulence nad třemi výdechy větrání v několika horizontálních a vertikálních rovinách. Z analýzy výsledků a jejich nejistot jsou vyvozena doporučení pro budoucí práci.",
 address="Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.",
 booktitle="21st Sympozium on Anemometry, Proceedings",
 chapter="23424",
 howpublished="print",
 institution="Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.",
 year="2007",
 month="may",
 pages="95--102",
 publisher="Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.",
 type="conference paper"
}