Detail publikace

MODELLING OF MULTIDIMENSIONAL TH PROCESSES IN OUTLET PART AND PRESSURE VESSEL HEAD OF VVER-440 REACTOR USING RELAP5 AND ITS VALIDATION AGAINST PLANT DATA AND CFD CALCULATIONS

FRÉLICH, J. KATOLICKÝ, J.

Originální název

MODELLING OF MULTIDIMENSIONAL TH PROCESSES IN OUTLET PART AND PRESSURE VESSEL HEAD OF VVER-440 REACTOR USING RELAP5 AND ITS VALIDATION AGAINST PLANT DATA AND CFD CALCULATIONS

Český název

MODELLING OF MULTIDIMENSIONAL TH PROCESSES IN OUTLET PART AND PRESSURE VESSEL HEAD OF VVER-440 REACTOR USING RELAP5 AND ITS VALIDATION AGAINST PLANT DATA AND CFD CALCULATIONS

Anglický název

MODELLING OF MULTIDIMENSIONAL TH PROCESSES IN OUTLET PART AND PRESSURE VESSEL HEAD OF VVER-440 REACTOR USING RELAP5 AND ITS VALIDATION AGAINST PLANT DATA AND CFD CALCULATIONS

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

Increasing requirements on nuclear power plants safety and development of new types of reactors impose requirements on accuracy and punctuality of thermo-hydraulic calculations. This leads to situations where so far used two-phase simulation codes (as RELAP5, ATHLET or CATHARE) loose ability to describe and analyse 3D thermo-hydraulic processes with sufficient accuracy. That is why CFD simulations are gradually gaining more attention. In the frame of a project funded by the Czech ministry of industry and trade, a very complex CFD model of VVER440 reactor was created. Currently the model consists of 11 millions of cells. A series of calculations of flow and heat transfer in the outlet part of the reactor and mainly under the reactor vessel head was performed for steady and dynamic processes.

Český abstrakt

Práce se zabývá analýzou proudění ve výstupní části reaktoru VVER440 a pod víkem tlakové nádoby reaktoru (TNR) v režimu přirozené cirkulace. Proudění v těchto částech reaktoru má výrazně prostorový charakter. To poněkud komplikuje vytvoření a následnou verifikaci modelu v 1D systémových kódech jako je RELAP5. Pro potřebu detailní 3D analýzy proudění ve výstupní části reaktoru VVER440 a pod víkem TNR byl ve spolupráci s VUT Brno vytvořen model reaktoru VVER440/213 v prostředí CFD kódu StarCD. V rámci této práce jsou prezentovány výsledky CFD simulací proudění ve výstupní části reaktoru a pod víkem TNR a zkušenosti s aplikací těchto poznatků při vývoji a validaci modelu reaktoru v prostředí RELAP5. Data z CFD výpočtů zde částečně nahradily nedostatek experimentálních dat pro verifikaci kvazi 2D a 3D komponent vstupního modelu reaktoru v prostředí RELAP5/MOD3.3.

Anglický abstrakt

Increasing requirements on nuclear power plants safety and development of new types of reactors impose requirements on accuracy and punctuality of thermo-hydraulic calculations. This leads to situations where so far used two-phase simulation codes (as RELAP5, ATHLET or CATHARE) loose ability to describe and analyse 3D thermo-hydraulic processes with sufficient accuracy. That is why CFD simulations are gradually gaining more attention. In the frame of a project funded by the Czech ministry of industry and trade, a very complex CFD model of VVER440 reactor was created. Currently the model consists of 11 millions of cells. A series of calculations of flow and heat transfer in the outlet part of the reactor and mainly under the reactor vessel head was performed for steady and dynamic processes.

Rok RIV

2005

Vydáno

27.10.2005

Místo

Bethesda, Maryland,USA

Strany od

23

Strany do

29

Strany počet

6

BibTex


@inproceedings{BUT20386,
  author="Jan {Frélich} and Jaroslav {Katolický}",
  title="MODELLING OF MULTIDIMENSIONAL TH PROCESSES IN OUTLET PART AND PRESSURE VESSEL HEAD OF VVER-440 REACTOR USING RELAP5 AND ITS VALIDATION AGAINST PLANT DATA AND CFD CALCULATIONS",
  annote="Increasing requirements on nuclear power plants safety and development of new types of reactors impose requirements on accuracy and punctuality of thermo-hydraulic calculations. This leads to situations where so far used two-phase simulation codes (as RELAP5, ATHLET or CATHARE) loose ability to describe and analyse 3D thermo-hydraulic processes with sufficient accuracy. That is why CFD simulations are gradually gaining more attention. 

In the frame of a project funded by the Czech ministry of industry and trade, a very complex CFD model of VVER440 reactor was created. Currently the model consists of 11 millions of cells. A series of calculations of flow and heat transfer in the outlet part of the reactor and mainly under the reactor vessel head was performed for steady and dynamic processes.
",
  booktitle="all 2005 CAMP Meeting",
  chapter="20386",
  journal="Nezařazené články",
  year="2005",
  month="october",
  pages="23--29",
  type="conference paper"
}