Detail publikace

Identifikace tlumících vazeb simulačního modelu

MAZŮREK, I. PRAŽÁK, F.

Originální název

Identifikace tlumících vazeb simulačního modelu

Český název

Identifikace tlumících vazeb simulačního modelu

Anglický název

Identification of dampening structure of simulation model

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Konstrukci a analýzu funkce závěsu kola moderního automobilu si nelze představit bez rozsáhlých matematických simulací. Kvalita simulačního procesu je z velké části ovlivněna přesností identifikace jednotlivých parametrů referenčního matematického modelu. Reprezentativní hodnota těchto parametrů zajišťuje co nejlepší korespondenci výsledků simulací a údajů získaných měřením na reálném vozidle. Základními parametry ovlivňujícími významně chování i tak jednoduchého modelu jakým je čtvrtinový dynamický model automobilu, kde jsou použité křivky tuhostí a tlumení, poutajících kmitající hmoty. Pro věrohodné fungování simulačních procesů se dnes nelze spokojit s jednoduchou lineární interpretací těchto vlastností a do modelu je nezbytné promítnout reálné průběhy pružících a tlumících charakteristik.

Český abstrakt

Konstrukci a analýzu funkce závěsu kola moderního automobilu si nelze představit bez rozsáhlých matematických simulací. Kvalita simulačního procesu je z velké části ovlivněna přesností identifikace jednotlivých parametrů referenčního matematického modelu. Reprezentativní hodnota těchto parametrů zajišťuje co nejlepší korespondenci výsledků simulací a údajů získaných měřením na reálném vozidle. Základními parametry ovlivňujícími významně chování i tak jednoduchého modelu jakým je čtvrtinový dynamický model automobilu, kde jsou použité křivky tuhostí a tlumení, poutajících kmitající hmoty. Pro věrohodné fungování simulačních procesů se dnes nelze spokojit s jednoduchou lineární interpretací těchto vlastností a do modelu je nezbytné promítnout reálné průběhy pružících a tlumících charakteristik.

Anglický abstrakt

Construction and function analysis of modern car wheels suspension is impossible to realize without extensive mathematical modeling. Quality of the simulation process is at most effected by accuracy of individual parameters identifiaction in the mathematical model. Characteristic value of these parameters ensure the best possible results of simulation and data obtained by measuring on real vehicle. For reliable behaviour of simulation process is impossible to use simple linear interpreatation of these features but its necessary to project real process of dampening characteristics.

Rok RIV

2006

Vydáno

31.10.2006

Nakladatel

Univerzita obrany

Místo

Brno

ISBN

80-7231-165-4

Kniha

Sborník konference "Opotřebení, spolehlivost, diagnostika 2006"

Číslo edice

1

Strany od

145

Strany do

150

Strany počet

6

BibTex


@inproceedings{BUT20262,
 author="Ivan {Mazůrek} and František {Pražák}",
 title="Identifikace tlumících vazeb simulačního modelu",
 annote="Konstrukci a analýzu funkce závěsu kola moderního automobilu si nelze představit bez rozsáhlých matematických simulací. Kvalita simulačního procesu je z velké části ovlivněna přesností identifikace jednotlivých parametrů referenčního matematického modelu. Reprezentativní hodnota těchto parametrů zajišťuje co nejlepší korespondenci výsledků simulací a údajů získaných měřením na reálném vozidle. Základními parametry ovlivňujícími významně chování i tak jednoduchého modelu jakým je čtvrtinový dynamický model automobilu, kde jsou použité křivky tuhostí a tlumení, poutajících kmitající hmoty. Pro věrohodné fungování simulačních procesů se dnes nelze spokojit s jednoduchou lineární interpretací těchto vlastností a do modelu je nezbytné promítnout reálné průběhy pružících a tlumících charakteristik.",
 address="Univerzita obrany",
 booktitle="Sborník konference "Opotřebení, spolehlivost, diagnostika 2006"",
 chapter="20262",
 institution="Univerzita obrany",
 year="2006",
 month="october",
 pages="145--150",
 publisher="Univerzita obrany",
 type="conference paper"
}