Detail publikace

Počítačové modelování mikroklimatu v kabinách dopravních letadel

FIŠER, J. JÍCHA, M.

Originální název

Počítačové modelování mikroklimatu v kabinách dopravních letadel

Český název

Počítačové modelování mikroklimatu v kabinách dopravních letadel

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek se zabývá CFD simulací parametrů mikroklimatu v kabině připravovaného dopravního letadla Evektor EV-55. Hlavním cílem práce bylo získat znalosti a zkušenosti s vytvářením CFD modelů s tvarově složitou geometrií v kombinaci se specifickým vnitřním mikroklimatem. Výsledky simulací byly využity pro získání konkrétnější představy o teplotních a proudových polích, které bude navržený klimatizační systém v kabině letadla vytvářet a také na ověření nezbytného tepelného výkonu pro vytápění kabiny. Modelování a simulace byly provedeny pomocí programového balíku Star-CD ver. 3.26 (automasher, pre a postporcessing)

Český abstrakt

Příspěvek se zabývá CFD simulací parametrů mikroklimatu v kabině připravovaného dopravního letadla Evektor EV-55. Hlavním cílem práce bylo získat znalosti a zkušenosti s vytvářením CFD modelů s tvarově složitou geometrií v kombinaci se specifickým vnitřním mikroklimatem. Výsledky simulací byly využity pro získání konkrétnější představy o teplotních a proudových polích, které bude navržený klimatizační systém v kabině letadla vytvářet a také na ověření nezbytného tepelného výkonu pro vytápění kabiny. Modelování a simulace byly provedeny pomocí programového balíku Star-CD ver. 3.26 (automasher, pre a postporcessing)

Rok RIV

2006

Vydáno

20.06.2006

Nakladatel

Slovak University of Technology in Bratislava

Místo

Bratislava

ISBN

80-227-2434-3

Kniha

Fluid Mechnics and Thermomechnics

Strany od

19

Strany do

19

Strany počet

1

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT19257,
 author="Jan {Fišer} and Miroslav {Jícha}",
 title="Počítačové modelování mikroklimatu v kabinách dopravních letadel",
 annote="Příspěvek se zabývá CFD simulací parametrů mikroklimatu v kabině připravovaného dopravního letadla Evektor EV-55. Hlavním cílem práce bylo získat znalosti a zkušenosti s vytvářením CFD modelů s tvarově složitou geometrií v kombinaci se specifickým vnitřním mikroklimatem. Výsledky simulací byly využity pro získání konkrétnější představy o teplotních a proudových polích, které bude navržený klimatizační systém v kabině letadla vytvářet a také na ověření nezbytného tepelného výkonu pro vytápění kabiny. Modelování a simulace byly provedeny pomocí programového balíku Star-CD ver. 3.26 (automasher, pre a postporcessing)",
 address="Slovak University of Technology in Bratislava",
 booktitle="Fluid Mechnics and Thermomechnics",
 chapter="19257",
 howpublished="print",
 institution="Slovak University of Technology in Bratislava",
 year="2006",
 month="june",
 pages="19--19",
 publisher="Slovak University of Technology in Bratislava",
 type="conference paper"
}