Detail publikace

Konduktance stabilizovaného oblouku

LÁZNIČKOVÁ, I.

Originální název

Konduktance stabilizovaného oblouku

Český název

Konduktance stabilizovaného oblouku

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Návrh metody výpočtu konduktance stabilzovaného oblouku je cílem tohoto článku. Byl použit program na výpočet konduktivity vytvořený autorem. V první části článku je uveden přehled důležitých vstupních parametrů a hodnot pro výpočet konduktance. Dále jsou popsán navrhovaný model oblouku, rozdělení teploty a metoda výpočtu konduktance. Výsledky výpočtů jsou shrnuty do tabulek a grafů.

Český abstrakt

Návrh metody výpočtu konduktance stabilzovaného oblouku je cílem tohoto článku. Byl použit program na výpočet konduktivity vytvořený autorem. V první části článku je uveden přehled důležitých vstupních parametrů a hodnot pro výpočet konduktance. Dále jsou popsán navrhovaný model oblouku, rozdělení teploty a metoda výpočtu konduktance. Výsledky výpočtů jsou shrnuty do tabulek a grafů.

Rok RIV

2006

Vydáno

16.05.2006

Nakladatel

VUT v Brně

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-3180-5

Kniha

Proceedings of the 7th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2006

Číslo edice

1

Strany od

421

Strany do

425

Strany počet

5

BibTex


@inproceedings{BUT19064,
 author="Ilona {Lázničková}",
 title="Konduktance stabilizovaného oblouku",
 annote="Návrh metody výpočtu konduktance stabilzovaného oblouku je cílem tohoto článku. Byl použit program na výpočet konduktivity vytvořený autorem. V první části článku je uveden přehled důležitých vstupních parametrů a hodnot pro výpočet konduktance. Dále jsou popsán navrhovaný model oblouku, rozdělení teploty a metoda výpočtu konduktance. Výsledky výpočtů jsou shrnuty do tabulek a grafů.",
 address="VUT v Brně",
 booktitle="Proceedings of the 7th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2006",
 chapter="19064",
 howpublished="print",
 institution="VUT v Brně",
 year="2006",
 month="may",
 pages="421--425",
 publisher="VUT v Brně",
 type="conference paper"
}