Detail publikace

Příprava čistírenského kalu pro materiálovou transformaci pomocí mikrovlnné torefakce

ŠEVČÍK, J. ŽIŽLAVSKÁ, A. RAČEK, J. CHORAZY, T. HLAVÍNEK, P.

Originální název

Příprava čistírenského kalu pro materiálovou transformaci pomocí mikrovlnné torefakce

Český název

Příprava čistírenského kalu pro materiálovou transformaci pomocí mikrovlnné torefakce

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Vzhledem k trendům v kalovém hospodářství souvisejícím s nově sledovanými znečišťujícími látkami a legislativními omezeními, se výzkum výhod tepelných metod zpracování čistírenského kalu (ČK) jeví jako přínosný. Pyrolýzní a podobné termické technologie nebyly a stále nejsou probádané dostatečně na to, aby bylo možné stanovit legislativní limity pro jejich využívání ke zpracování, či transformaci ČK v praxi, což potvrzují postoje odborné skupiny STRUBIAS [1]. Na základě toho a ostatních trendů v oboru čistírenství začalo před lety soustřeďovat pozornost výzkumu na technologie pyrolýzního zpracování ČK i výzkumné centrum AdMaS, jehož poznatky získané při výzkumu mikrovlnného torefakce ČK je nyní vhodné představit. Z kritických polutantů je hlavní zaměření výzkumu a tohoto příspěvku soustředěno na přípravu ČK pro proces torefakce s následnou analýzou vlivu tohoto zpracování na bilance těžkých kovů (TK) v pevném materiálu. Pro objektivní vyhodnocení byla vyvinuta a zavedena nová vlastní metodika pro monitorování zmíněných TK.

Český abstrakt

Vzhledem k trendům v kalovém hospodářství souvisejícím s nově sledovanými znečišťujícími látkami a legislativními omezeními, se výzkum výhod tepelných metod zpracování čistírenského kalu (ČK) jeví jako přínosný. Pyrolýzní a podobné termické technologie nebyly a stále nejsou probádané dostatečně na to, aby bylo možné stanovit legislativní limity pro jejich využívání ke zpracování, či transformaci ČK v praxi, což potvrzují postoje odborné skupiny STRUBIAS [1]. Na základě toho a ostatních trendů v oboru čistírenství začalo před lety soustřeďovat pozornost výzkumu na technologie pyrolýzního zpracování ČK i výzkumné centrum AdMaS, jehož poznatky získané při výzkumu mikrovlnného torefakce ČK je nyní vhodné představit. Z kritických polutantů je hlavní zaměření výzkumu a tohoto příspěvku soustředěno na přípravu ČK pro proces torefakce s následnou analýzou vlivu tohoto zpracování na bilance těžkých kovů (TK) v pevném materiálu. Pro objektivní vyhodnocení byla vyvinuta a zavedena nová vlastní metodika pro monitorování zmíněných TK.

Klíčová slova

čistírenský kal, mikrovlnná torefakce

Vydáno

01.10.2020

Nakladatel

ARDEC, s.r.o.

Místo

Brno

ISBN

978-80-86020-91-4

Kniha

MĚSTSKÉ VODY 2020

Číslo edice

1.

Strany od

165

Strany do

174

Strany počet

10

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT165837,
 author="Jan {Ševčík} and Adéla {Žižlavská} and Jakub {Raček} and Tomáš {Chorazy} and Petr {Hlavínek}",
 title="Příprava čistírenského kalu pro materiálovou transformaci pomocí mikrovlnné torefakce",
 annote="Vzhledem k trendům v kalovém hospodářství souvisejícím s nově sledovanými znečišťujícími látkami a legislativními omezeními, se výzkum výhod tepelných metod zpracování čistírenského kalu (ČK) jeví jako přínosný. Pyrolýzní a podobné termické technologie nebyly a stále nejsou probádané dostatečně na to, aby bylo možné stanovit legislativní limity pro jejich využívání ke zpracování, či transformaci ČK v praxi, což potvrzují postoje odborné skupiny STRUBIAS [1]. Na základě toho a ostatních trendů v oboru čistírenství začalo před lety soustřeďovat pozornost výzkumu na technologie pyrolýzního zpracování ČK i výzkumné centrum AdMaS, jehož
poznatky získané při výzkumu mikrovlnného torefakce ČK je nyní vhodné představit. Z kritických polutantů je hlavní zaměření výzkumu a tohoto příspěvku soustředěno na přípravu ČK pro proces torefakce s následnou analýzou vlivu tohoto zpracování na bilance těžkých kovů (TK) v pevném materiálu. Pro objektivní vyhodnocení byla vyvinuta a zavedena nová vlastní metodika pro monitorování zmíněných TK.",
 address="ARDEC, s.r.o.",
 booktitle="MĚSTSKÉ VODY 2020",
 chapter="165837",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="ARDEC, s.r.o.",
 year="2020",
 month="october",
 pages="165--174",
 publisher="ARDEC, s.r.o."
}