Detail publikace

Detekcia intrakraniálnych hemoragií s využitím konvolučných neurónových sietí

Originální název

Detekcia intrakraniálnych hemoragií s využitím konvolučných neurónových sietí

Jazyk

sk

Originální abstrakt

V tomto príspevku predstavujeme využitie konvolučných neurónových sietí (CNN) ku detekcii intrakraniálnych hemoragií v CT snímkach hlavy. Predstavujeme klasifikátory založené na troch rôznych architektúrach CNN pre klasifikáciu 2D axiálnych rezov za účelom nájdenia rezov s výskytom hemoragie. Popisujeme verejne dostupnú databázu CQ500 a jej použitie pre vytvorenie trénovacej a testovacej databázy. Popísané a diskutované sú ďalej úspešnosti klasifikácie, pričom najlepší klasifikátor dosahuje úspešnosť nájdenia hemoragie 80,29 %.

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT164864,
 author="Jakub {Nemček} and Roman {Jakubíček} and Jiří {Chmelík}",
 title="Detekcia intrakraniálnych hemoragií s využitím konvolučných neurónových sietí",
 annote="V tomto príspevku predstavujeme využitie konvolučných neurónových sietí (CNN) ku detekcii intrakraniálnych hemoragií v CT snímkach hlavy. Predstavujeme klasifikátory založené na troch rôznych architektúrach CNN pre klasifikáciu 2D axiálnych rezov za účelom nájdenia rezov s výskytom hemoragie. Popisujeme verejne dostupnú databázu CQ500 a jej použitie pre vytvorenie trénovacej a testovacej databázy. Popísané a diskutované sú ďalej úspešnosti klasifikácie, pričom najlepší klasifikátor dosahuje úspešnosť nájdenia hemoragie 80,29 %.",
 address="Žilinská univerzita",
 booktitle="Trendy v biomedicínskom inžinierstve 2019",
 chapter="164864",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Žilinská univerzita",
 year="2019",
 month="september",
 pages="1--4",
 publisher="Žilinská univerzita",
 type="conference paper"
}