Detail publikace

Koncepční přístup návrh kalových koncovek na ČOV

HLAVÍNEK, P. RAČEK, J. HARTIG, K. ŠEVČÍK, J. CHORAZY, T.

Originální název

Koncepční přístup návrh kalových koncovek na ČOV

Český název

Koncepční přístup návrh kalových koncovek na ČOV

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Současný legislativní trend, stávající i připravovaná legislativa v oblasti nakládání s čistírenským kalem úzce souvisí se zákazem skládkování neupravených odpadů a s omezováním přímé aplikace do zemědělské půdy. To nutí vlastníky a provozovatele čistíren odpadních vod hledat pro svou spádovou oblast technicky a ekonomicky akceptovatelná řešení pro nakládání s ČK.

Český abstrakt

Současný legislativní trend, stávající i připravovaná legislativa v oblasti nakládání s čistírenským kalem úzce souvisí se zákazem skládkování neupravených odpadů a s omezováním přímé aplikace do zemědělské půdy. To nutí vlastníky a provozovatele čistíren odpadních vod hledat pro svou spádovou oblast technicky a ekonomicky akceptovatelná řešení pro nakládání s ČK.

Klíčová slova

sušení kalů, zplyňování, spalování kalů, pyrolýza, torefakce

Vydáno

15.10.2019

Nakladatel

Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava

Místo

Bratislava

ISBN

978-80-89740-23-9

Kniha

Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod

Strany od

185

Strany do

192

Strany počet

8

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT162774,
 author="Petr {Hlavínek} and Jakub {Raček} and Karel {Hartig} and Jan {Ševčík} and Tomáš {Chorazy}",
 title="Koncepční přístup návrh kalových koncovek na ČOV",
 annote="Současný legislativní trend, stávající i připravovaná legislativa v oblasti nakládání s čistírenským kalem úzce souvisí se zákazem skládkování neupravených odpadů a s omezováním přímé aplikace do zemědělské půdy. To nutí vlastníky a provozovatele čistíren odpadních vod hledat pro svou spádovou oblast technicky a ekonomicky akceptovatelná řešení pro nakládání s ČK.",
 address="Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava",
 booktitle="Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod",
 chapter="162774",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava",
 year="2019",
 month="october",
 pages="185--192",
 publisher="Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava",
 type="conference paper"
}