Detail publikace

Porovnání rozdílného měřícího vybavení pro měření vlhkosti vysoce pórovité tepelné izolace

BRZOŇ, R. KALOUSEK, L. FIŠAROVÁ, Z.

Originální název

Porovnání rozdílného měřícího vybavení pro měření vlhkosti vysoce pórovité tepelné izolace

Český název

Porovnání rozdílného měřícího vybavení pro měření vlhkosti vysoce pórovité tepelné izolace

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Stříkané tepelné izolace se řadí mezi jeden z nových materiálů, který se nyní výrazně uplatňuje ve stavební praxi a na který se proto také zaměřuje současný výzkum. Ve stavební praxi je snaha aplikovat tyto materiály na velmi členité povrchy jak na exteriérové, tak na interiérové straně konstrukce. Na straně interiéru je však aplikace spojena s rizikem výskytu kondenzace, což lze jen obtížně ověřit měřením. Příspěvek je zaměřen právě na porovnání metod a měřících přístrojů určených pro zjišťování okamžité vlhkosti v materiálu stříkané PUR pěny. V rámci experimentálního porovnání byly vybrány vzorky tepelné izolace, které prošly exponováním vlhkostí v souladu s normovými podmínkami. Získané výsledky byly vzájemně porovnány a vyhodnoceny, přičemž je zřejmé, že měření vlhkosti vysoce porézních tepelných izolací je výrazně obtížnější než u konvenčních homogenních stavebních tepelných izolací.

Český abstrakt

Stříkané tepelné izolace se řadí mezi jeden z nových materiálů, který se nyní výrazně uplatňuje ve stavební praxi a na který se proto také zaměřuje současný výzkum. Ve stavební praxi je snaha aplikovat tyto materiály na velmi členité povrchy jak na exteriérové, tak na interiérové straně konstrukce. Na straně interiéru je však aplikace spojena s rizikem výskytu kondenzace, což lze jen obtížně ověřit měřením. Příspěvek je zaměřen právě na porovnání metod a měřících přístrojů určených pro zjišťování okamžité vlhkosti v materiálu stříkané PUR pěny. V rámci experimentálního porovnání byly vybrány vzorky tepelné izolace, které prošly exponováním vlhkostí v souladu s normovými podmínkami. Získané výsledky byly vzájemně porovnány a vyhodnoceny, přičemž je zřejmé, že měření vlhkosti vysoce porézních tepelných izolací je výrazně obtížnější než u konvenčních homogenních stavebních tepelných izolací.

Klíčová slova

vlhkost; stanovení vlhkosti; vlhkoměry; kalibrační křivky; měřící zařízení; ČSN; stříkané tepelné izolace; vysoce pórovité tepelné izolace

Vydáno

25.06.2018

Nakladatel

Akademické nakladatelství CERM

Místo

Brno

ISBN

978-80-7204-999-8

Kniha

Architectural and Physical Aspects of Building Design 2018

Číslo edice

1

Strany od

13

Strany do

19

Strany počet

7

BibTex


@inproceedings{BUT156871,
 author="Roman {Brzoň} and Lubor {Kalousek} and Zuzana {Fišarová}",
 title="Porovnání rozdílného měřícího vybavení pro měření vlhkosti vysoce pórovité tepelné izolace",
 annote="Stříkané tepelné izolace se řadí mezi jeden z nových materiálů, který se nyní výrazně uplatňuje ve stavební praxi a na který se proto také zaměřuje současný výzkum. Ve stavební praxi je snaha aplikovat tyto materiály na velmi členité povrchy jak na exteriérové, tak na interiérové straně konstrukce. Na straně interiéru je však aplikace spojena s rizikem výskytu kondenzace, což lze jen obtížně ověřit měřením. Příspěvek je zaměřen právě na porovnání metod a měřících přístrojů určených pro zjišťování okamžité vlhkosti v materiálu stříkané PUR pěny. V rámci experimentálního porovnání byly vybrány vzorky tepelné izolace, které prošly exponováním vlhkostí v souladu s normovými podmínkami. Získané výsledky byly vzájemně porovnány a vyhodnoceny, přičemž je zřejmé, že měření vlhkosti vysoce porézních tepelných izolací je výrazně obtížnější než u konvenčních homogenních stavebních tepelných izolací.",
 address="Akademické nakladatelství CERM",
 booktitle="Architectural and Physical Aspects of Building Design 2018",
 chapter="156871",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Akademické nakladatelství CERM",
 year="2018",
 month="june",
 pages="13--19",
 publisher="Akademické nakladatelství CERM",
 type="conference paper"
}