Detail publikace

STANOVENÍ TEPELNÝCH ODPORŮ POLNÍCH UNIFOREM POSTUPEM DLE ČSN EN 15831

FIŠER, J. TOMA, R. ŠVECOVÁ, J. HAVELKA, A.

Originální název

STANOVENÍ TEPELNÝCH ODPORŮ POLNÍCH UNIFOREM POSTUPEM DLE ČSN EN 15831

Český název

STANOVENÍ TEPELNÝCH ODPORŮ POLNÍCH UNIFOREM POSTUPEM DLE ČSN EN 15831

Typ

abstrakt

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek se zabývá testováním tepelných vlastností polní výstroje pomocí tepelného manekýna Newtona a klimatické komory FSI, VUT v Brně. Stěžejním bodem je ověření měřicí metodiky, která vychází z normy ČSN EN 15831 a její aplikovatelnosti v podmínkách použitého měřicího vybavení. Metoda byl následně použita při měření 8 různých kombinací polní výstroje s cílem stanovit celkový tepelný odpor jednotlivých skladeb, které byly shodné z pohledu vrstvení oděvu, ale různé z hlediska použitých textilních materiálů. Dále je diskutována možnost využití paralelního či sériového přístupu k výpočtu celkového tepelného odporu a jeho vliv na vyčíslený celkový tepelný odpor konkrétní skladby uniformy. Získané hodnoty jsou pak důležité nejen pro zhodnocení vhodností dané kombinace výstroje pro určité klimatické pásmo a odhad případného tepelného stresu, ale také jsou nezbytné jako parametry pro termofyziologické modely a detailní predikci tepelné zátěže lidského organizmu.

Český abstrakt

Příspěvek se zabývá testováním tepelných vlastností polní výstroje pomocí tepelného manekýna Newtona a klimatické komory FSI, VUT v Brně. Stěžejním bodem je ověření měřicí metodiky, která vychází z normy ČSN EN 15831 a její aplikovatelnosti v podmínkách použitého měřicího vybavení. Metoda byl následně použita při měření 8 různých kombinací polní výstroje s cílem stanovit celkový tepelný odpor jednotlivých skladeb, které byly shodné z pohledu vrstvení oděvu, ale různé z hlediska použitých textilních materiálů. Dále je diskutována možnost využití paralelního či sériového přístupu k výpočtu celkového tepelného odporu a jeho vliv na vyčíslený celkový tepelný odpor konkrétní skladby uniformy. Získané hodnoty jsou pak důležité nejen pro zhodnocení vhodností dané kombinace výstroje pro určité klimatické pásmo a odhad případného tepelného stresu, ale také jsou nezbytné jako parametry pro termofyziologické modely a detailní predikci tepelné zátěže lidského organizmu.

Klíčová slova

tepelný odpor, polní uniforma, textilní materiál, manekýn, klimakomora

Vydáno

13.11.2018

Nakladatel

SÚJCHBO, v. v. i.,

Místo

Kamenná, Česká republika

ISBN

978-80-270-4852-6

Kniha

HAZMAT PROTECT 2018

Edice

3rd Scientific Conference on CBRN Protection

Strany od

17

Strany do

17

Strany počet

1

URL

Dokumenty

BibTex


@misc{BUT155316,
 author="Jan {Fišer} and Róbert {Toma} and Jana {Švecová} and Antonín {Havelka}",
 title="STANOVENÍ TEPELNÝCH ODPORŮ POLNÍCH UNIFOREM POSTUPEM DLE ČSN EN 15831",
 annote="Příspěvek se zabývá testováním tepelných vlastností polní výstroje pomocí tepelného manekýna Newtona a klimatické komory FSI, VUT v Brně. Stěžejním bodem je ověření měřicí metodiky, která vychází z normy ČSN EN 15831 a její aplikovatelnosti v podmínkách použitého měřicího vybavení. Metoda byl následně použita při měření 8 různých kombinací polní výstroje s cílem stanovit celkový tepelný odpor jednotlivých skladeb, které byly shodné z pohledu vrstvení oděvu, ale různé z hlediska použitých textilních materiálů. Dále je diskutována možnost využití paralelního či sériového přístupu k výpočtu celkového tepelného odporu a jeho vliv na vyčíslený celkový tepelný odpor konkrétní skladby uniformy. Získané hodnoty jsou pak důležité nejen pro zhodnocení vhodností dané kombinace výstroje pro určité klimatické pásmo a odhad případného tepelného stresu, ale také jsou nezbytné jako parametry pro termofyziologické modely a detailní predikci tepelné zátěže lidského organizmu.",
 address="SÚJCHBO, v. v. i.,",
 booktitle="HAZMAT PROTECT 2018",
 chapter="155316",
 edition="3rd Scientific Conference on CBRN Protection",
 howpublished="online",
 institution="SÚJCHBO, v. v. i.,",
 year="2018",
 month="november",
 pages="17--17",
 publisher="SÚJCHBO, v. v. i.,",
 type="abstract"
}