Detail publikace

Zesilování tlačených prutů pod zatížením

VILD, M. BAJER, M.

Originální název

Zesilování tlačených prutů pod zatížením

Český název

Zesilování tlačených prutů pod zatížením

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Článek se zabývá zesilováním ocelových prutů namáhaných tlakovou silou pod zatížením. Při návrhu tlačených prutů náchylných ke vzpěru zesílených pod zatížením je třeba zohlednit vliv původního zatížení a svařování – reziduální napětí a přetvoření – na únosnost zesíleného prutu. Byly provedeny experimenty zesílení prutů tvaru průřezu H a L a bezešvých trubek. S jejich pomocí byly validovány numerické modely, které pomohly rozšířit počet vzorků pro statistické vyhodnocení. Je představena návrhová metoda stanovení únosnosti běžně používaných průřezů tlačených prutů zesílených pod zatížením. Analytická metoda poskytuje informace o přetvoření a pro stanovení únosnosti využívá modifikovaný součinitel imperfekce. Článek obsahuje také praktická doporučení pro návrh a provádění zesilování pod zatížením pomocí svařování.

Český abstrakt

Článek se zabývá zesilováním ocelových prutů namáhaných tlakovou silou pod zatížením. Při návrhu tlačených prutů náchylných ke vzpěru zesílených pod zatížením je třeba zohlednit vliv původního zatížení a svařování – reziduální napětí a přetvoření – na únosnost zesíleného prutu. Byly provedeny experimenty zesílení prutů tvaru průřezu H a L a bezešvých trubek. S jejich pomocí byly validovány numerické modely, které pomohly rozšířit počet vzorků pro statistické vyhodnocení. Je představena návrhová metoda stanovení únosnosti běžně používaných průřezů tlačených prutů zesílených pod zatížením. Analytická metoda poskytuje informace o přetvoření a pro stanovení únosnosti využívá modifikovaný součinitel imperfekce. Článek obsahuje také praktická doporučení pro návrh a provádění zesilování pod zatížením pomocí svařování.

Klíčová slova

Ocel; reziduální napětí; svar; tlačený prut; vzpěr; zesilování pod zatížením

Vydáno

06.12.2018

Nakladatel

254 Česká společnost pro ocelové konstrukce, pobočka Mostárna Hustopeče

Místo

Hustopeče

ISBN

978-80-02-02801-7

Kniha

Sborník 56. celostátní konference OK (ocelové konstrukce)

Číslo edice

1

Strany od

5

Strany do

9

Strany počet

5

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT151647,
 author="Martin {Vild} and Miroslav {Bajer}",
 title="Zesilování tlačených prutů pod zatížením",
 annote="Článek se zabývá zesilováním ocelových prutů namáhaných tlakovou silou pod zatížením. Při návrhu tlačených prutů náchylných ke vzpěru zesílených pod zatížením je třeba zohlednit vliv původního zatížení a svařování – reziduální napětí a přetvoření – na únosnost zesíleného prutu. Byly provedeny experimenty zesílení prutů tvaru průřezu H a L a bezešvých trubek. S jejich pomocí byly validovány numerické modely, které pomohly rozšířit počet vzorků pro statistické vyhodnocení. Je představena návrhová metoda stanovení únosnosti běžně používaných průřezů tlačených prutů zesílených pod zatížením. Analytická metoda poskytuje informace o přetvoření a pro stanovení únosnosti využívá modifikovaný součinitel imperfekce. Článek obsahuje také praktická doporučení pro návrh a provádění zesilování pod zatížením pomocí svařování.",
 address="254 Česká společnost pro ocelové konstrukce, pobočka Mostárna Hustopeče",
 booktitle="Sborník 56. celostátní konference OK (ocelové konstrukce)",
 chapter="151647",
 howpublished="print",
 institution="254 Česká společnost pro ocelové konstrukce, pobočka Mostárna Hustopeče",
 year="2018",
 month="december",
 pages="5--9",
 publisher="254 Česká společnost pro ocelové konstrukce, pobočka Mostárna Hustopeče",
 type="conference paper"
}