Detail publikace

Aplikovaná plazmochemie - nové úlohy do praktika

KRČMA, F., SŤAHEL, P., STARÁ, Z.

Originální název

Applied Plasma Chemistry - New Practical Exercises

Český název

Aplikovaná plazmochemie - nové úlohy do praktika

Anglický název

Applied Plasma Chemistry - New Practical Exercises

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

Three new practical exercises oriented on the application of plasma chemical processes are presented. Two exercises for the special practical course are focused on the study of processes in the DC diaphragm discharge in a water solution. The first measurement is the hydrogen peroxide generation, the second part of the task studies destruction of the chosen organic dyes. The third exercise is focused on the plasma treatment of polymers by the surface discharge. The treated and untreated samples are characterised by the surface energy evaluation from the contact angles of 3 different testing liquids with the measured sample. Each of these works can be completed within a relatively short period of 150 minutes.

Český abstrakt

Příspěvek přináší trojici nových praktických úloh z aplikované plazmové chemie. Dvě z nich jsou zaměřeny na využití stejnosměrného diafragmového výboje v kapalinách. První z nich je věnována generaci peroxidu vodíku, druhá pak je orientována na rozklad organických barviv v tomto výboji. Třetí úloha se zaměřuje na povrchové úpravy polymerních materiálů v povrchovém výboji. V tomto případě jsou vzorky charakterizovány pomocí změn jejich povrchové energie vypočtené ze změřených kontaktních úhlů se třemi různými kapalinami. Každá z uvedených úloh je koncipována tak, aby byla snadno realizovatelná v průběhu 150 minut.

Anglický abstrakt

Three new practical exercises oriented on the application of plasma chemical processes are presented. Two exercises for the special practical course are focused on the study of processes in the DC diaphragm discharge in a water solution. The first measurement is the hydrogen peroxide generation, the second part of the task studies destruction of the chosen organic dyes. The third exercise is focused on the plasma treatment of polymers by the surface discharge. The treated and untreated samples are characterised by the surface energy evaluation from the contact angles of 3 different testing liquids with the measured sample. Each of these works can be completed within a relatively short period of 150 minutes.

Rok RIV

2005

Vydáno

08.08.2005

Místo

Toronto

Strany od

1146

Strany do

1147

Strany počet

2

BibTex


@inproceedings{BUT15124,
  author="František {Krčma} and Zdenka {Kozáková} and Pavel {Sťahel}",
  title="Applied Plasma Chemistry - New Practical Exercises",
  annote="Three new practical exercises oriented on the application of plasma chemical processes are presented. Two exercises for the special practical course are focused on the study of processes in the DC diaphragm discharge in a water solution. The first measurement is the hydrogen peroxide generation, the second part of the task studies destruction of the chosen organic dyes. The third exercise is focused on the plasma treatment of polymers by the surface discharge. The treated and untreated samples are characterised by the surface energy evaluation from the contact angles of 3 different testing liquids with the measured sample. Each of these works can be completed within a relatively short period of 150 minutes.",
  booktitle="ISPC XVII - Book of Abstracts",
  chapter="15124",
  year="2005",
  month="august",
  pages="1146--1147",
  type="conference paper"
}