Detail publikace

Transformace těžkých kovů mikrovlnnou pyrolýzou čistírenských kalů

RAČEK, J. ŠEVČÍK, J. KOMENDOVÁ, R. KUČERÍK, J. HLAVÍNEK, P.

Originální název

Transformace těžkých kovů mikrovlnnou pyrolýzou čistírenských kalů

Český název

Transformace těžkých kovů mikrovlnnou pyrolýzou čistírenských kalů

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Článek popisuje současný aplikovaný výzkum nízkoteplotní pomalé mikrovlnné asistované pyrolýzy (MAP) čistírenského kalu (ČK) v laboratorních a full-scale podmínkách na Vysokém učení technickém v Brně, Fakultě stavební, výzkumném centru AdMaS (AdMaS) se zaměřením na pevný produkt MP – biochar. Kalové hospodářství na čistírnách odpadních vod (ČOV) se stává jedním z důležitých témat diskutovaných v Evropské unii (EU) zejména v rámci cirkulární ekonomiky, tedy oběhového odpadového hospodářství. Toto aktuální téma je v mnoha členských zemí EU spjato se zákazem skládkování a přímé aplikace do zemědělské půdy. Současná omezení aplikace čistírenských kalů (ČK) do zemědělství jsou spojena s obsahem těžkých kovů (TK) v ČK, dále pak se jedná o xenobiotika zahrnující zejména organické polutanty a mikroplasty. Jako perspektivní technologie kalového hospodářství na ČOV se jeví termické zpracování ČK spojené se spalováním, zplyňováním, torefakcí a pyrolýzou. MAP představuje metodu pro transformaci ČK jako odpadu do podoby následujících produktů: pevný uhlíkatý produkt (často označovaný jako biochar), pyrolýzní olej a pyrolýzní plyn. Dle literatury MAP ČK umožňuje transformaci TK, a tedy snížení obsahu TK v biocharu s obsahem fosforu a dusíku za účelem aplikace do zemědělství.

Český abstrakt

Článek popisuje současný aplikovaný výzkum nízkoteplotní pomalé mikrovlnné asistované pyrolýzy (MAP) čistírenského kalu (ČK) v laboratorních a full-scale podmínkách na Vysokém učení technickém v Brně, Fakultě stavební, výzkumném centru AdMaS (AdMaS) se zaměřením na pevný produkt MP – biochar. Kalové hospodářství na čistírnách odpadních vod (ČOV) se stává jedním z důležitých témat diskutovaných v Evropské unii (EU) zejména v rámci cirkulární ekonomiky, tedy oběhového odpadového hospodářství. Toto aktuální téma je v mnoha členských zemí EU spjato se zákazem skládkování a přímé aplikace do zemědělské půdy. Současná omezení aplikace čistírenských kalů (ČK) do zemědělství jsou spojena s obsahem těžkých kovů (TK) v ČK, dále pak se jedná o xenobiotika zahrnující zejména organické polutanty a mikroplasty. Jako perspektivní technologie kalového hospodářství na ČOV se jeví termické zpracování ČK spojené se spalováním, zplyňováním, torefakcí a pyrolýzou. MAP představuje metodu pro transformaci ČK jako odpadu do podoby následujících produktů: pevný uhlíkatý produkt (často označovaný jako biochar), pyrolýzní olej a pyrolýzní plyn. Dle literatury MAP ČK umožňuje transformaci TK, a tedy snížení obsahu TK v biocharu s obsahem fosforu a dusíku za účelem aplikace do zemědělství.

Klíčová slova

Nakládání s čistírenským kalem, mikrovlnná pyrolýza, biochar, fixace těžkých kovů

Vydáno

17.10.2018

Nakladatel

Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky

Místo

Bratislava

ISBN

978-80-973196-0-1

Kniha

Odpadové vody 2018

Číslo edice

1

Strany od

1

Strany do

8

Strany počet

8

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT150742,
 author="Jakub {Raček} and Jan {Ševčík} and Renata {Komendová} and Jiří {Kučerík} and Petr {Hlavínek}",
 title="Transformace těžkých kovů mikrovlnnou pyrolýzou čistírenských kalů",
 annote="Článek popisuje současný aplikovaný výzkum nízkoteplotní pomalé mikrovlnné asistované pyrolýzy (MAP) čistírenského kalu (ČK) v laboratorních a full-scale podmínkách na Vysokém učení technickém v Brně, Fakultě stavební, výzkumném centru AdMaS (AdMaS) se zaměřením na pevný produkt MP – biochar. Kalové hospodářství na čistírnách odpadních vod (ČOV) se stává jedním z důležitých témat diskutovaných v Evropské unii (EU) zejména v rámci cirkulární ekonomiky, tedy oběhového odpadového hospodářství. Toto aktuální téma je v mnoha členských zemí EU spjato se zákazem skládkování a přímé aplikace do zemědělské půdy. Současná omezení aplikace čistírenských kalů (ČK) do zemědělství jsou spojena s obsahem těžkých kovů (TK) v ČK, dále pak se jedná o xenobiotika zahrnující zejména organické polutanty a mikroplasty. Jako perspektivní technologie kalového hospodářství na ČOV se jeví termické zpracování ČK spojené se spalováním, zplyňováním, torefakcí a pyrolýzou. MAP představuje metodu pro transformaci ČK jako odpadu do podoby následujících produktů: pevný uhlíkatý produkt (často označovaný jako biochar), pyrolýzní olej a pyrolýzní plyn. Dle literatury MAP ČK umožňuje transformaci TK, a tedy snížení obsahu TK v biocharu s obsahem fosforu a dusíku za účelem aplikace do zemědělství. 
",
 address="Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky",
 booktitle="Odpadové vody 2018",
 chapter="150742",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky",
 year="2018",
 month="october",
 pages="1--8",
 publisher="Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky",
 type="conference paper"
}