Detail publikace

Lávka Minto Island, Salem, Oregon, Usa

STRÁSKÝ, J. NEČAS, R. KOLÁČEK, J.

Originální název

Lávka Minto Island, Salem, Oregon, Usa

Český název

Lávka Minto Island, Salem, Oregon, Usa

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Lávka, která přemosťuje slepé rameno řeky Willamette, je tvořena spojitým nosníkem o pěti polích délek od 10,7 do 93,9 m. Hlavní pole, které má štíhlou předpjatou mostovkou, je zavěšeno na dvou skloněných obloucích. Oblouky jsou skloněny vně – mají tedy (‘butterfly’) -‘motýlové‘ uspořádání. Mostovka hlavního pole je sestavena z prefabrikovaných segmentů a spřažené monolitické desky. Oblouky jsou tvořeny ocelovými rourami, oblouková síla je zachycena předpjatou mostovkou. Protože jak vnitřní, tak i krajní podpěry jsou rámově spojeny s mostovkou, lávka tvoří integrální konstrukci. Lávka je popsána z hlediska architektonického a konstrukčního řešení, postupu stavby a statické a dynamické analýzy.

Český abstrakt

Lávka, která přemosťuje slepé rameno řeky Willamette, je tvořena spojitým nosníkem o pěti polích délek od 10,7 do 93,9 m. Hlavní pole, které má štíhlou předpjatou mostovkou, je zavěšeno na dvou skloněných obloucích. Oblouky jsou skloněny vně – mají tedy (‘butterfly’) -‘motýlové‘ uspořádání. Mostovka hlavního pole je sestavena z prefabrikovaných segmentů a spřažené monolitické desky. Oblouky jsou tvořeny ocelovými rourami, oblouková síla je zachycena předpjatou mostovkou. Protože jak vnitřní, tak i krajní podpěry jsou rámově spojeny s mostovkou, lávka tvoří integrální konstrukci. Lávka je popsána z hlediska architektonického a konstrukčního řešení, postupu stavby a statické a dynamické analýzy.

Klíčová slova

oblouk, lávka beton

Vydáno

29.09.2018

Nakladatel

KONSTRUKCE Media, s.r.o.

Místo

Praha

Strany od

45

Strany do

48

Strany počet

4

BibTex


@article{BUT150670,
 author="Jiří {Stráský} and Radim {Nečas} and Jan {Koláček}",
 title="Lávka Minto Island, Salem, Oregon, Usa",
 annote="Lávka, která přemosťuje slepé rameno řeky Willamette, je tvořena spojitým nosníkem o pěti polích délek od 10,7 do 93,9 m. Hlavní pole, které má štíhlou předpjatou mostovkou, je zavěšeno na dvou skloněných obloucích. Oblouky jsou skloněny vně – mají tedy (‘butterfly’) -‘motýlové‘ uspořádání. Mostovka hlavního pole je sestavena z prefabrikovaných segmentů a spřažené monolitické desky. Oblouky jsou tvořeny ocelovými rourami, oblouková síla je zachycena předpjatou mostovkou. Protože jak vnitřní, tak i krajní podpěry jsou rámově spojeny s mostovkou, lávka tvoří integrální konstrukci. Lávka je popsána z hlediska architektonického a konstrukčního řešení, postupu stavby a statické a dynamické analýzy.",
 address="KONSTRUKCE Media, s.r.o.",
 chapter="150670",
 howpublished="print",
 institution="KONSTRUKCE Media, s.r.o.",
 number="4/2018",
 volume="13",
 year="2018",
 month="september",
 pages="45--48",
 publisher="KONSTRUKCE Media, s.r.o.",
 type="journal article - other"
}