Detail publikace

Sušení čistírenského kalu pro podmínky České republiky

RAČEK, J. DOSKOČIL, B. ŠEVČÍK, J. CHORAZY, T. HLAVÍNEK, P.

Originální název

Sušení čistírenského kalu pro podmínky České republiky

Český název

Sušení čistírenského kalu pro podmínky České republiky

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Nakládání s čistírenským kalem jako s odpadem se s ohledem na obsah těžkých kovů, xenobiotik, mikropolutantů, mikroplastů a dalších nebezpečných látek stává jedním z hlavních témat v Evropské unii (EU), ale také v České republice (ČR). Přepokládaná změna legislativy v ČR spojená se zákazem skládkování neupravených odpadů a s omezením přímé aplikace do zemědělské půdy nutí vlastníky a provozovatele čistíren odpadních vod hledat technicky a ekonomicky akceptovatelná řešení pro nakládání s čistírenským kalem. Článek popisuje možnosti sušení čistírenského kalu za účelem snížení redukce hmotnosti, zlepšení podmínek pro uchovávání a nakládání s kalem a v neposlední řadě k předpřípravě pro materiálovou transformaci odpadu v souladu s principy Oběhového hospodářství (v EU označované jako Cirkulární ekonomika) do výsledného produktu prostřednictvím: torefakce, spalování, zplyňování nebo pyrolýzy.

Český abstrakt

Nakládání s čistírenským kalem jako s odpadem se s ohledem na obsah těžkých kovů, xenobiotik, mikropolutantů, mikroplastů a dalších nebezpečných látek stává jedním z hlavních témat v Evropské unii (EU), ale také v České republice (ČR). Přepokládaná změna legislativy v ČR spojená se zákazem skládkování neupravených odpadů a s omezením přímé aplikace do zemědělské půdy nutí vlastníky a provozovatele čistíren odpadních vod hledat technicky a ekonomicky akceptovatelná řešení pro nakládání s čistírenským kalem. Článek popisuje možnosti sušení čistírenského kalu za účelem snížení redukce hmotnosti, zlepšení podmínek pro uchovávání a nakládání s kalem a v neposlední řadě k předpřípravě pro materiálovou transformaci odpadu v souladu s principy Oběhového hospodářství (v EU označované jako Cirkulární ekonomika) do výsledného produktu prostřednictvím: torefakce, spalování, zplyňování nebo pyrolýzy.

Klíčová slova

Kalové hospodářství, pásová sušárna, solární sušárna, sušený čistírenský kal

Vydáno

14.08.2018

Nakladatel

Vodovod.info

Místo

Brno

ISSN

1804-7157

Periodikum

Vodovod.info

Číslo

8

Stát

CZ

Strany od

1

Strany do

14

Strany počet

14

URL

Dokumenty

BibTex


@article{BUT149472,
 author="Jakub {Raček} and Boris {Doskočil} and Jan {Ševčík} and Tomáš {Chorazy} and Petr {Hlavínek}",
 title="Sušení čistírenského kalu pro podmínky České republiky",
 annote="Nakládání s čistírenským kalem jako s odpadem se s ohledem na obsah těžkých kovů, xenobiotik, mikropolutantů, mikroplastů a dalších nebezpečných látek stává jedním z hlavních témat v Evropské unii (EU), ale také v České republice (ČR). Přepokládaná změna legislativy v ČR spojená se zákazem skládkování neupravených odpadů a s omezením přímé aplikace do zemědělské půdy nutí vlastníky a provozovatele čistíren odpadních vod hledat technicky a ekonomicky akceptovatelná řešení pro nakládání s čistírenským kalem. Článek popisuje možnosti sušení čistírenského kalu za účelem snížení redukce hmotnosti, zlepšení podmínek pro uchovávání a nakládání s kalem a v neposlední řadě k předpřípravě pro materiálovou transformaci odpadu v souladu s principy Oběhového hospodářství (v EU označované jako Cirkulární ekonomika) do výsledného produktu prostřednictvím: torefakce, spalování, zplyňování nebo pyrolýzy. 
 
",
 address="Vodovod.info",
 chapter="149472",
 howpublished="online",
 institution="Vodovod.info",
 number="8",
 year="2018",
 month="august",
 pages="1--14",
 publisher="Vodovod.info",
 type="journal article - other"
}