Detail publikace

AUTOMATIZOVANÁ AKTUALIZACE VYBRANÝCH PRVKŮ TECHNICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH MAP

BUREŠ, J. BARTONĚK, D. BÁRTA, L. ŠVÁBENSKÝ, O.

Originální název

AUTOMATED UPDATING OF SELECTED TECHNICAL AND CADASTRAL MAP COMPONENTS

Český název

AUTOMATIZOVANÁ AKTUALIZACE VYBRANÝCH PRVKŮ TECHNICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH MAP

Anglický název

AUTOMATED UPDATING OF SELECTED TECHNICAL AND CADASTRAL MAP COMPONENTS

Typ

článek v časopise

Jazyk

en

Originální abstrakt

The paper presents an automated technology for updating selected elements of technical and cadastral maps. The main source of data is georeferenced laser scanning technology utilizing the Leica MS60 station with purpose-controlled, low-volume, scalable scanning. The evaluation technology is based on object-based filtering of laserscanned data using the current un-actualized form of technical or cadastral map. The supporting background for classification of objects can be also the orthophoto from a dron or aerial photogrammetry. Algorithmization based on edge detection is intended primarily for updating buildings, fenced plots, roadways, visible aboveground technical infrastructure and trees. Algorithmization based on the detection of digital terrain models is intended to update changes in landscaping and altimetry. The technology is based on the use of standard analytics tools in ArcGIS or QGIS with support of Python scripting language.

Český abstrakt

Článek prezentuje automatizovanou technologii aktualizace vybraných prvků technických a katastrálních map. Hlavním zdrojem dat je georeferencovaná technologie laserového skenování s využitím stanice Leica MS60 s účelově parametricky nastaveným řídkým skenováním vyznačující se nízkým objemem dat. Technologie vyhodnocení je založena na objektové filtraci laserskenovaných dat s využitím stávající neaktualizované formy technické nebo katastrální mapy. Pomocným podkladem pro klasifikaci objektů může být i ortofoto z dronu nebo letecké fotogrammetrie. Algoritmizace založená na detekci hran a je určena především pro aktualizaci budov, oplocených pozemků, hran vozovek, viditelné nadzemní technické infrastruktury a stromů. Algoritmizace založená na detekci digitálním modelů terénu je určena pro aktualizaci změn terénních úprav a výskopisu. Technologie je založena na využití standardních analytických nástrojů v ArcGIS nebo QGIS s podporou skriptovacího jazyka Python.

Anglický abstrakt

The paper presents an automated technology for updating selected elements of technical and cadastral maps. The main source of data is georeferenced laser scanning technology utilizing the Leica MS60 station with purpose-controlled, low-volume, scalable scanning. The evaluation technology is based on object-based filtering of laserscanned data using the current un-actualized form of technical or cadastral map. The supporting background for classification of objects can be also the orthophoto from a dron or aerial photogrammetry. Algorithmization based on edge detection is intended primarily for updating buildings, fenced plots, roadways, visible aboveground technical infrastructure and trees. Algorithmization based on the detection of digital terrain models is intended to update changes in landscaping and altimetry. The technology is based on the use of standard analytics tools in ArcGIS or QGIS with support of Python scripting language.

Klíčová slova

aktualizace vektorových map, laserové skenování, automatizace, algoritmizacene

Vydáno

24.06.2018

Nakladatel

Bulgarian Cartographic Association

Místo

Bulgaria

Strany od

888

Strany do

895

Strany počet

8

URL

BibTex


@article{BUT148978,
 author="Jiří {Bureš} and Dalibor {Bartoněk} and Ladislav {Bárta} and Otakar {Švábenský}",
 title="AUTOMATED UPDATING OF SELECTED TECHNICAL AND CADASTRAL MAP COMPONENTS",
 annote="The paper presents an automated technology for updating selected elements of technical and cadastral maps. The main source of data is georeferenced laser scanning technology utilizing the Leica MS60 station with purpose-controlled, low-volume, scalable scanning. The evaluation technology is based on object-based filtering of laserscanned data using the current un-actualized form of technical or cadastral map. The supporting background for classification of objects can be also the orthophoto from a dron or aerial photogrammetry. Algorithmization based on edge detection is intended primarily for updating buildings, fenced plots, roadways, visible aboveground technical infrastructure and trees. Algorithmization based on the detection of digital terrain models is intended to update changes in landscaping and altimetry. The technology is based on the use of standard analytics tools in ArcGIS or QGIS with support of Python scripting language.",
 address="Bulgarian Cartographic Association",
 chapter="148978",
 howpublished="online",
 institution="Bulgarian Cartographic Association",
 number="1",
 volume="Vol.2",
 year="2018",
 month="june",
 pages="888--895",
 publisher="Bulgarian Cartographic Association",
 type="journal article"
}